Driejarige ponyrijder hanteert schaar voor openen menpad

WALTERSWALD - “Fryslȃn en hynders is in gouden kombinaasje”. Gedeputeerde Johannes Kramer legde donderdag bij de opening van een nieuw menpad tussen Wȃlterswȃld en Broeksterwȃld een edel verband tussen provincie en paard. Luttele uren later werden de Paardendagen Driezum-Wȃlterswȃld officieel geopend.

“Yn ‘e wȃlden binne de hynders hielendal thús”. Hoewel hij het recreatief pad mocht openen, vroeg hij desalniettemin ook oog voor de historie van de hippische sport. “It is no ûntspanning, mar sa’n hûndert jier lyn wie it mei de hynders bealchjen om it hea fan in kampke lȃn te krijen. Lit ús dat net ferjitte”. Het nieuwe menpad bij Sȃnharst of Zandhorst noemde hij een aanwinst. “Der binne no sa’n tritich menpaden yn ‘e regio. De ruters en koetsiers kinne harren hjirre útlibje”. Tussendoor betitelde hij de Sintrale As beeldend als een traject voor de heilige koe.

Aan de voet van het Halepaad herinnerde wethouder Kees Wielstra aan de historie van de droog gevallen hoogten die vroeger richting gaven aan het menselijk leven. “Oer de droege hichten gongen de minsken nei hûs ta, nei skoalle of nei harren wurk. Foarhinne wie it Halepaad nuttich, no foaral rekreatyf”. De menpaden vormen naar zijn zeggen een trekpleister voor paarden waarbij de dank ook op het conto van de provincie komt. Lenet Venekamp van de Paardendagen Driezum-Wȃlterswȃld noemde het van groot belang dat er een recreatieve infrastructuur voor ruiters is, omdat de paardensport breed in de regio leeft en aantrekkingskracht heeft. Met plezier werkten koetsier Jan Reitsma en menner Pieter van der Valk dan ook mee aan het per rijtuig afleveren van de pommeranten. Van der Valk nam nadien van de gelegenheid gebruik om als eerste met zijn Tarzan in draf het traject te verkennen.