Ondertekening lidmaatschap Vereniging Circulair Fryslân door gemeente Dantumadiel

damwâld - Dinsdagmiddag was de ondertekening van het lidmaatschap Vereniging Circulair Fryslân door gemeente Dantumadiel.

De ondertekening is heel toepasselijk bij de sporthal in Damwâld. Hier zal een nieuwe duurzame en circulaire campus worden gebouwd waar de basisscholen uit het dorp én de nieuwe sporthal onderdak zullen vinden. De bestaande materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en gescheiden verwerkt. De nieuwe materialen komen in een zogenaamd Gebouwenpaspoort zodat beheersmaatregelen en de toegepaste materialen in de toekomst goed inzichtelijk zijn. Het wordt een flexibel gebouw. Mocht het nodig zijn, kan het gebouw gebruikt worden voor andere doelgroepen zonder grote aanpassingen aan het gebouw.

Circulariteit is een steeds groter item aan het worden. Door bestaande producten te hergebruiken en van nieuwe producten inzichtelijk te hebben wat we er in de toekomst mee kunnen zorgen we voor minder afval en onnodig grondstofgebruik.

Vereniging Circulair Fryslân werkt vanuit een aanjaagrol aan verschillende projecten en trajecten om kringlopen te sluiten en sectoren anders te laten samenwerken. De vereniging wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren. Gemeente Dantumadiel heeft vanuit meerdere disciplines te maken met circulariteit zoals in de afvalbranche en bij verschillende projecten.