Nieuwe afspraken over bedrijventerreinen Noordoost Fryslân

Regio - De provincie Fryslân heeft met de gemeenten in Noordoost Fryslân nieuwe afspraken gemaakt over de aanleg van bedrijventerreinen in de regio.

Met de ondertekening van het convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2018-2025 kunnen Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel vooreerst voldoen aan de groeiende vraag naar bedrijventerreinen in de regio.

Gemiddeld gaven gemeenten de afgelopen periode 3,58 hectare aan bedrijventerreinen uit. In 2017 ging het al om 8,9 hectare, terwijl er voor 2018 een uitgifte van minimaal 14 hectare wordt voorzien.

In het nieuwe convenant wordt gesproken van een gemiddelde uitgifte van 5 hectare per jaar, in plaats van de huidige 3,4 hectare. Dat betekent dat er nieuwe ontwikkelingsruimte in de regio ontstaat van 17,9 hectare. Net als bij het vorige convenant ligt de focus op de belangrijkste regionale kernen: Dokkum, Burgum, Surhuisterveen, het cluster Kollum-Buitenpost en Feanwâlden. Daarnaast is er maatwerk mogelijk voor lokale, vaak kleinere bedrijven, zodat deze zich in het eigen dorp kunnen vestigen.

De afspraken uit het convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2018-2025 gelden in eerste instantie tot en met 2019. In het voorjaar van 2020 vindt een evaluatie plaats. Daarmee biedt het convenant ruimte om in te spelen op bijvoorbeeld de effecten van de Centrale As.