Johan Talsma lijsttrekker ELP NEF

DOKKUM - Johan Talsma uit Dokkum is de lijsttrekker van de Eerste Lokale Partij Noardeast Fryslân. ( ELP NEF) bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 november voor de nieuw te vormen gemeente Noardeast Fryslân. Alle de Haan, eveneens uit Dokkum, staat tweede en de derde kandidaat is Amarja Muller-Pietersma uit Kollumerpomp.

De lijst is definitief vastgesteld op de eerste ledenvergadering van ELP NEF die dinsdagavond 3 juli is gehouden bij Hotel Van der Meer te Dokkum.

De leden hebben unaniem het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld..

Er zijn al bijna 40 inwoners in zeer korte tijd lid geworden van deze nieuwe lokale partij.

Het bestuur heeft wederom unaniem mandaat gekregen van de leden om de lijst aan te vullen met mensen voor de kieslijst en lijstduwers, op dit ogenblik al meer dan 15 personen, De verwachting is dat de komende weken de lijst nog verder wordt aangevuld met inwoners uit de nieuw te vormen gemeente. De definitieve lijst zal eind augustus ingeleverd worden bij het gemeentehuis.