Geslaagd tweede tijdvak Dockinga

dokkum/ferwert - De geslaagden van het C.s.g. Dockingacollege Dokkum/Ferwert van het tweede tijdvak.

VMBO

Basisberoepsgerichte leerweg

Produceren, installeren en energie: Hendrik Cuperus, Niawier.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Zorg en welzijn:Tamara Boonstra, Dokkum; Aukje Groen, Anjum; Charlotte Posthumus, Dokkum.

VMBO Theoretisch: Femke Kuilboer, Oosternijkerk; Martijn Land, Holwerd; Roan Reekers, Oosternijkerk; Arjan Stormer, Dokkum.

VMBO Theoretisch locatie Ferwert: Hanna Gerlind Ekema, Hallum; Femke Hoogland, Hallum; Gerke Potstra, Hallum; Fardou van der Wijk, Marrum.

Havo: Ria Bijlsma, Mûnein; Trijntje Eisma, Damwald; Ypie Folkertsma, Burdaard; Yvonne Ludema, Driezum; Ben van der Schaaf, Dokkum; Aukje Visser, Dokkum; Jelle Visser, Rinsumageast; Tamara Vrieswijk, Dokkum.

Atheneum: Tom Admiraal, Dokkum; Hester Schuil, Dokkum.

Gymnasium: Sytse de Hoop, Hiaure; Jannet Meijer, Ternaard.