Kerkelijk Recreatiewerk in de Witte Tent op Lauwersoog

LAUWERSOOG - De Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied is al sinds 1976 actief. Tijdens de zomerperiode organiseert de vereniging diensten en sing-ins voor vakantiegangers en inwoners van en rond het Lauwersmeergebied. De activiteiten vinden plaats in een tent op het terrein van Staatsbosbeheer nabij de parkeerplaats van de Jachthaven aan het Noordergat.

De Witte Tent is inmiddels een begrip en voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met Lauwersoog tijdens de zomer. Jaarlijks bezoeken in totaal ruim 3.000 mensen de diensten en sing-ins in de Witte Tent. Hieruit blijkt dat de Witte Tent duidelijk in een behoefte voorziet. Met name de laagdrempeligheid van de diensten en sing-ins spreekt veel mensen aan. De vereniging is opgezet vanuit kerkelijke gemeenten in de omgeving en ontvangt geen subsidies. Dankzij de financiële steun van omliggende kerkelijke gemeenten, de giften van bezoekers en niet te vergeten de hulp van vele vrijwilligers en bedrijven, kan de vereniging dit werk blijven doen.

Diensten en sing-ins

In 2018 is er van 15 juli t/m 26 augustus elke zondag om 9.30 uur een dienst en om 19.30 uur een sing-in. De eerste sing-in van het seizoen wordt traditiegetrouw verzorgd door de Gospelgroep ‘Oir Choice’ uit Lauwersoog, terwijl de Chr. Muziekvereniging Tida Kira uit Munnekezijl weer garant staat voor de begeleiding van de tweede sing-in. Daarnaast zijn er ook groepen die voor het eerst meewerken, zoals de nieuwe Gospelformatie Walk by faith uit Dokkum en de band Alive uit Groningen. Meer informatie over beide groepen is te lezen in het blad De Robben dat door de vereniging aan het begin van het seizoen wordt uitgegeven. Het seizoen wordt afgesloten door een sing-in verzorgd dor Gospelgroep The Messengers uit Holwerd, met als thema ‘Geen tijd voor God’.

Ook wordt dit jaar weer een Pelgrimstocht georganiseerd onder begeleiding van ds. Herman F. de Vries uit Ternaard. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 3,-.

Koffie

Een vast en gewaardeerd onderdeel van het programma is de koffie, thee en limonade na afloop of tijdens de pauze. De toegang en koffie zijn gratis, wel is er elke dienst en sing-in een collecte voor de onkosten.

Uitgebreide informatie over de vereniging staat op www.vkrwlauwersoog.nl. De vereniging is ook te volgen op www.facebook.com/WitteTentLauwersoog.

Eigen foto