Gryte Schaafstal lijsttrekker PvdA Noardeast-Fryslân

regio - De onafhankelijke kiescommissie van PvdA Noardeast-Fryslân heeft een lijst samengesteld voor de verkiezingen in november. Voor de positie van de lijsttrekker heeft de commissie gekozen voor Gryte Schaafstal.

Schaafstal is een nieuw gezicht voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Vanuit deze keuze en de kwaliteit van de andere kandidaten kan een goede fractie gevormd worden. Daarom wordt Schaaafstal voorgedragen als lijsttrekker en niet een van de zittende fractievoorzitters. De commissie ziet in haar een goede fractievoorzitter die nodig is om de nieuwe afdeling PvdA een duidelijk gezicht te geven en de fractie als team te vormen.

De commissie, bestaande uit de leden Douwe Hoogland, Sjon Stellinga en Jelle Veenstra, is ook gevraagd een kandidaat wethouder aan te wijzen. De commissie heeft daarvoor Paul Maasbommel genoemd. Hij is de enige PvdA wethouder in de huidige drie gemeenten en heeft zich goed ingezet voor belangrijke portefeuille van het sociaal domein.

De concept lijst zal op 26 juni tijdens de ledenvergadering besproken en definitief vastgesteld worden.

Concept lijst PvdA Noardeast-Fryslân

1. Gryte Schaafstal, 44 jaar, Kollumerzwaag;

2. Geert Bril, 57 jaar, Metslawier;

3. Kevin Merkus, 27 jaar, Kollum;

4. Tessa Witteveen, 27 jaar, Engwierum;

5. Hester Kingma-van Kammen, 53 jaar, Ferwert;

6.Paul Maasbommel, 58 jaar, Kollum;

7. Kevin Joustra, 25 jaar, Dokkum;

8. Roel Ruben, 68 jaar, Blije;

9. Harm Jan Wilbrink, 46 jaar, Paesens-Moddergat;

10. Ingrid Blekman, 71 jaar, Warnswerd;

11. Jaap Dijkstra, 57 jaar, Holwerd;

12. Cootje Klinkenberg-Franken, 73jaar , Morra.