Groot zonnepark bij Munnekezijl

munnekezijl - Het college van de gemeente Kollumerland c.a. wil medewerking verlenen aan de realisatie van een zonneweide bij Munnekezijl.

Beryllus Sun Energy (BSE) BV uit Amsterdam heeft het plan om op de locatie van de voormalige kruitfabriek van Muiden Chemie een zonnepark te ontwikkelen. Het gebied in de Kollumerwaard is 78 hectare groot en er komen circa 360.000 zonnepanelen op, goed voor de jaarlijkse stroom van 27.000 huishoudens. Naast de opwekking van zonne-energie onderzoekt Beryllus Sun Energy BV op dit moment ook de mogelijkheden van energie-opslag binnen het gebied. De plannen zijn bij de provincie Friesland ingediend en als die akkoord gaat, wil BSE overheidssubsidie (SDE+) aanvragen en beginnen met de voorbereidingen. Zonder oponthoud zou het park over twee jaar in gebruik kunnen worden genomen.

Wil het doorgaan dan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Ook de provincie Fryslân moet er mee instemmen.

Wethouder Jan Benedictus van Kollumerland c.a. is blij met dit initiatief. “Yn de rin fan de jierren binne der al mear plannen west foar dizze lokaasje. Wy as kolleezje wolle wol graach dat der no ris in goeie bestimming op komt. Staatsbosbeheer fynt dit it bêste ynisjatyf oant no ta.”

In de jaren 80 werd de locatie aan de Willem van der Ploegweg gebruikt door Muiden Chemie als buskruitfabriek en voor de opslag van explosieven. Sinds eind jaren 80 is het perceel in onbruik, verkeren de aanwezige gebouwen in een vervallen toestand en is het terrein inmiddels overwoekerd door groen. Het terrein grenst aan het Natura 2000 gebied Lauwersmeer en aan akkerbouwgebieden.