Samen werken aan vitale en leefbare dorpen

westergeest - Hoe kunnen we samenwerken aan vitale en leefbare dorpen? Die vraag stond centraal bij de goed bezochte dorpenbijeenkomst die maandagavond werd gehouden in MFC de Tredder in Westergeest.

De aanwezigen, vooral vertegenwoordigers van dorpsbelangen, hebben zich gebogen over de vraag wat nodig is voor een goede woonomgeving. Belangrijk vond men onder meer: sociale samenhang, voorzieningen in de buurt, mogelijk gedeeld met het buurdorp, en ondersteuning van gemeente bij initiatieven van onderop.

De regio Noordoost Fryslân heeft in 2017 een woningmarktanalyse laten uitvoeren. Volgens dit onderzoek zal de afnemende bevolking gevolgen hebben voor het wonen en de voorzieningen in de dorpen. Omdat dit een onderwerp is, dat alle inwoners raakt, hebben de gemeenten in Noordoost Fryslân deze ‘Dorpentoer’ georganiseerd.

Daniël Depenbrock (KAW) vertelde in zijn inleiding, dat bevolkingsprognoses niet zo belangrijk zijn, want die komen nooit uit. Maar de bevolkingsontwikkelingen waar we (niet alleen in onze regio) mee te maken hebben zijn dat wel.

Jongeren trekken naar de stad voor studie en ze komen minder vaak terug naar het dorp waar ze vandaan komen dan vroeger. Gevolg: minder jonge gezinnen. KAW ( Koöperatieve Architecten Werkplaats) is een organisatie met Ontwerpers, onderzoekers en adviseurs met oog voor mens en samenleving. Met oog voor jou. Zij creëren kansen om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken.

Door de geboortegolf van destijds neemt het aantal ouderen toe. Er zullen in de toekomst plekken zijn waar nog wel groei is naast plekken waar dat niet meer het geval is. Overal is behoefte aan goede woningen, maar er zijn woningen die geen toekomst meer hebben, omdat ze niet meer de kwaliteit hebben die nodig is. Maar een dorp met minder mensen hoeft niet te betekenen dat je er niet prettig kunt wonen.

Woensdag 31 mei vindt vanaf 19.30 uur een vergelijkbare bijeenkomst plaats in het Mfa ‘De Ynset’ te Holwerd.

Foto’s Jantsje Wiersma