Tweede landelijke primeur Noordoost Fryslân

regio - Voor de tweede keer binnen een jaar heeft Noordoost Fryslân een landelijke primeur.

Het is de eerste regio waar bestuurders van gemeenteraden, Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân gezamenlijk gaan vergaderen. Gespreksonderwerp van de regionale commissievergadering op 28 mei zijn de uitgewerkte plannen van de Regiodeal, de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. De eerste primeur was in juli vorig jaar toen de eerste regiodeal van Nederland werd ondertekend.

Een gezamenlijke meningsvormende commissievergadering is nieuw en uniek in Nederland. Noordoost Fryslân kiest bewust voor deze vernieuwende manier van samenwerken. Doel is om toekomstbestendig te zijn en een voorbeeld te blijven voor andere samenwerkingsagenda’s.

De regionale commissievergadering is vergelijkbaar met een reguliere commissievergadering. Er worden geen besluiten genomen: dat gebeurt binnen het eigen gremium (Provinciale Staten, Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden van Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel).

Het huidige kabinet heeft voor regiosamenwerking € 950 miljoen beschikbaar gesteld. Noordoost Fryslân wil vanuit zijn Regiodeal een beroep doen op deze gelden om uitvoering te kunnen geven aan fase 2, de Versnellingsagenda. Voor de uitvoering van deze businesscases is cofinanciering nodig van onder andere gemeenten, provincie, waterschap en het bedrijfsleven. De ondertekening van Regiodeal fase 2 staat gepland voor 24 september.