Piter Jelles laat leerlingen eindexamenwerk inzien

dokkum/kollum - OSG Piter Jelles (Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie) is tijdens deze eindexamenperiode gestart met een proef onder vier scholen van de scholengemeenschap.

Dalton Dokkum, De Foorakker (St.-Annaparochie), De Dyk en !mpulse geven eindexamenleerlingen een paar dagen na het eerste tijdvak al de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun prestaties. Ze doen dit door middel van het bekendmaken van het puntenaantal na de eerste correctie. Dit gebeurt tijdens een gesprek tussen leerling en mentor/coach.

Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om het bespreken van een cijferlijst, maar om het aantal punten dat is gescoord per examen. Op basis van dit gesprek kan een leerling vervolgens een afspraak maken met een vakdocent om een gemaakt examen in te zien en te bespreken. Door leerlingen vroeg inzicht te geven in hun prestaties, hebben ze meer tijd om zich voor te bereiden op een herexamen.

De eindexamenleerlingen van de vier scholen van OSG Piter Jelles ontvangen vandaag een brief over de proef.

Pas na een tweede correctieronde en de bekendmaking van de normering volgt de officiële uitslag van de eindexamens. Dit jaar is dat op 13 juni. Op 18 juni start dan alweer het tweede tijdvak. De werkwijze van OSG Piter Jelles verlengt de voorbereidingstijd op het tweede tijdvak dus aanzienlijk. Bovendien zorgt het ervoor dat leerlingen minder lang in spanning hoeven te zitten, omdat zij tussentijds al meer duidelijkheid hebben gekregen.