Mantelzorgers in gesprek met de gemeente

RINSUMAGEAST - Mantelzorgers van de DDFK-gemeenten zijn afgelopen woensdag in gesprek geweest met de kersverse wethouder Kees Wielstra, GBD (Dantumadiel) en de wethouder Pytsje de Graaf, FNP (Dongeradeel) als vertegenwoordigers namens deze gemeenten. Beiden wilden graag weten wat er leeft onder de mantelzorgers, zodat de gemeente zo goed mogelijk kan inspelen op hun vragen om daarin te voorzien. Deze gesprekken en een digitaal panel, waar iedere mantelzorger zich voor aan kan melden, gaven daarvoor de inhoud. Beleidsondersteuner Marijke Paulusma verhelderde deze avond vragen die gaan over het beleid voor Zorg en Ondersteuning. Behalve beide wethouders en een beleidsondersteuner waren er drie WMO-consulenten aangeschoven. Zij vertelden dat er aan de keukentafel wonderen kunnen gebeuren, vooral wanneer er naast ondersteuning voor de hulpvrager, ook gekeken wordt naar wat de mantelzorgers nodig hebben om de zorg te kunnen dragen.

In het gesprek kwam naar voren dat de gemeente bij een aanmelding van mantelzorg er vanuit gaat dat het gaat over intensieve en langdurige zorg. Uitgangspunt is dat iedere melder zelf een goede afweging maakt om voor registratie in aanmerking te komen voor de VVV-bon. Dat is voldoende. Bovendien ontvangt iedere mantelzorger tweemaal per jaar een nieuwsbrief. Deze brief geeft informatie over hoe mantelzorgers worden ondersteund door de gemeente of de Welzijnsorganisaties Het Bolwerk of Timpaan.

De bedoeling hiervan is mantelzorgers bewust te maken tijdig aan de bel te trekken voor ondersteuning van/door anderen, ook al is het voor mantelzorgers of andere mensen erg moeilijk om hulp te vragen en verantwoordelijkheid uit handen te geven. De gemeente heeft via de website Noordoosthelpt.nl een goed toegankelijk overzicht van wat de mantelzorger aan ondersteuning en dergelijke opgesteld.

Mensen die zich willen aanmelden als bij het mantelzorgpanel kunnen dat doen via www.noordoosthelpt.nl of info@partoer.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Baukje Brander 06 39012655 b.brander@het-bolwerk.eu