Bestuurlijke fusie Piter Jelles en Simon Vestdijk

Dokkum/Kollum - OSG Piter Jelles met vestigingen in Dokkum, Kollum, Leeuwarden en St.-Annaparochie, en RSG Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker) hebben een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar een bestuurlijke fusie.

Beide scholengemeenschappen staan er goed voor wat betreft leerlingenaantal en zijn ook beide financieel gezond. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachte demografische krimp in Noord-/Noordwest Friesland. Door middel van een verdergaande samenwerking willen de scholen invulling geven aan hun gevoel van verantwoordelijkheid voor het behoud van kwalitatief goed en toekomstbestendig openbaar onderwijs in de brede regio. Een eerste stap zou kunnen zijn dat er volgend schooljaar wordt gestart met het proces om ook daadwerkelijk tot een bestuurlijke fusie te komen.

Voor de leerlingen en ouders van de scholen van beide scholengemeenschappen brengt een eventuele bestuurlijke fusie geen veranderingen met zich mee.B