Keep them Rolling door de regio

DAMWALD Een colonne van zo’n vijftig oude legervoertuigen trok Bevrijdingsdag door de regio. De stoet vertrok vanaf De Klinze in Aldtsjerk voor een tocht door Noordoost Friesland. Via Rinsumageast, Damwâld, Wâlterswâld, Driezum, Westergeest en Oudwoude ging de stoet naar Kollum. De deelnemers lunchten vervolgens in dit dorp, waarna ze verder reisden door Buitenpost, Veenklooster, De Triemen, Kollumerzwaag, Feanwâlden, Hurdegaryp, Tytsjerk, Ryptsjerk en Gytsjerk om vervolgens de tocht te beëindigen in Aldtsjerk.