Afscheid van ds Bernard de Boer

WESTERGEEST Dominee Bernard de Boer ging zondag voor de laatste keer voor in zijn gemeente, de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest.

Dominee Bernard de Boer is tien jaar predikant geweest bij de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest. Nu, na bijna vijfentwintig jaar predikant te zijn geweest, gaat de dominee met emeritaat.

Na de dienst was er gezellig koffiedrinken in mfc De Tredder te Westergeest, waar ongeveer 175 mensen aanwezig waren.

Nadat enkele sprekers aan het woord waren geweest werd ds. de Boer onder andere een herinneringsboek, "Rjocht út it hert", aangeboden met daarin persoonlijke bijdragen van de gemeenteleden.