Bijzondere handkar voor Talant

KOLLUM - Op maandag 30 april overhandigde Stichting Stipe NOF een bijzondere handkar aan de cliënten van Talant dagbesteding ‘De Hammeren’ in Kollum.

Afgelopen weken konden cliënten van Talant de spiksplinternieuwe, door Stichting Stipe NOF gesponsorde, handkar in gebruik nemen. De nieuwe kar wordt door hen gebruikt bij hun wekelijkse oud-papier-ophaal route bij een deel van de middenstand in Kollum. De oude kar was door de jaren heen versleten en was daarom nodig aan vervanging toe.

Alvorens de nieuwe kar in gebruik kon worden genomen, bleek hij nog aan de nodige wensen van de cliënten te moeten worden aangepast. Hiertoe bleken de vrijwillige ‘gouden’ handen van Gjalt van der Veen uit Kollum een schot in de roos. Hij maakte geheel belangeloos de twee onmisbare zijpanelen voor de kar, die voorkomen dat oud papier alsnog op straat belandt. Stipe-NOF zorgde geheel voor de financiële kant van deze bijzondere kar. Bijzonder, omdat de kar naast een groot laadvermogen, behoorlijk licht stuurt en ook niet onbelangrijk, erg licht is om voort te trekken.

Henny Jilderda, Wijnanda Wijngaarden-Sikkema en Betty Vos-Tania van Stichting Stipe NOF kwamenop maandag 30 april naar Kollum om de kar officieel te overhandigen. Henny Jilderda vertelt: ‘Stichting Stipe draagt een warm hart toe aan mensen met een verstandelijke beperking. De stichting wil met haar financiële steun de sociale vorming, zelfontplooiing en de integratie binnen de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen. Zo heeft de stichting afgelopen jaren donaties gedaan aan onder andere SBO de Twine voor de aanschaf van steps, Zorgboerderij de Iik in Raard voor de aanschaf van een drumstel, Snipel Dokkum voor de aanschaf van een kassa en heeft de keyboardgroep ‘de Notenkrakers’ in Dokkum nieuwe muziekboeken gekregen.’ Het bestuur van Stichting Stipe nodigt mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers van harte uit een kijkje te nemen op de website www.stipe-nof.nl om te zien of de stichting mogelijk iets voor hen kan betekenen.

Met de nieuwe handkar hopen de dankbare cliënten van de dagbesteding Talant in de toekomst weer heel wat jaren onbezorgd hun diensten aan de Kollumer middenstand aan te kunnen bieden.