Antonie Arie Egas Lid in de Orde van Oranje Nassau

Damwâld - Antonie Arie Egas (60) uit Damwâld is donderdag koninklijk onderscheiden. Uit handen van burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel ontvangt hij de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ds. Egas is sinds oktober 2017 verbonden als predikant aan de Christelijk Gereformeerde kerk te Damwâld.

Van 1984 tot 1995 was de heer Egas vrijwilliger en bestuurslid van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Werkendam. Hij was actief als diaken en organist, hij was voorzitter van de bouwcommissie voor de nieuwbouw van de pastorie en redacteur van de kerkbode en voorzitter van de jeugdvereniging.

Van 1990 tot 1999 was Egas raadslid van de gemeente Werkendam.

Ook op onderwijsgebied was Egas actief. Hij was voorzitter van de Eliezerschool te Zwolle, vrijwilliger en bestuurslid van de Pieter Zandt scholengemeenschap en lid van de Rehobothschool te Alphen aan den Rijn en is tot heden lid van de Commissie van Toezicht van de Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VVORG).

Sinds 2001 is Egas lid van de Raad van Advies van ICT-organisatie Kliksafe. Hij is ook actief voor de stichting Bonisa Zending. Hij was secretaris en penningmeester, verzorgde hij lezingen en legde visitatiebezoeken af bij zendingsprojecten in Afrika.