Kinderen kruipen in de huid van Pykje Fjouwer

Damwâld - 22 kinderen van groep 2 van CBS Aasterage uit Marrum hebben De Amalia-tas met Pykje Fjouwer ontvangen van wethouder Esther Hanemaaijer van de gemeente Dongeradeel.

22 kinderen van groep 2 van CBS Aasterage uit Marrum hebben De Amalia-tas met Pykje Fjouwer ontvangen van wethouder Esther Hanemaaijer van de gemeente Dongeradeel.

Lida Dijkstra, de schrijfster, las het verhaal van Pykje Fjouwer aan de kinderen voor. Daarna kropen de kinderen in de huid van grutto kuiken, Pykje Fjouwer, en deden buiten op het terrein van Botniahiem te Damwâld, een circuit met verschillende ervaringsopdrachten.

De kinderen zochten insecten voor Pykje Fjouwer. Ze maakten een bloemenschilderij. Immers in een veld met veel bloemen kan het gruttokuiken veel insecten vangen. Ze maakten een gruttonestje, haalden wormen uit de grond met een pincet als vogelbek. Ook moesten ze vluchten voor de buizerd. En vlogen naar ze Senegal, waarbij ze onderweg allerlei problemen tegenkwamen, zoals harde wind in België en hitte in de woestijn.

Alle basisscholen in Fryslân hebben inmiddels het boek Pykje Fjouwer en Kuikentje Vier van Lida Dijkstra en Ina Hallemans, samen met de Amalia box, ontvangen. In de Amalia box zit een gehaakte Pykje Fjouwer en allerlei andere weidevogelactiviteiten voor de basisscholen in Fryslân in 2018.

Eén van de pijlers van Kening fan ‘e Greide is educatie. Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, deze te ervaren en ervan te genieten, wordt mede de basis gelegd voor het belang van de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.

Pykje Fjouwer is één van de weidevogel educatie projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met Kening fan ‘e Greide, IVN, Natuurmuseum Fryslân, NME centrum De Klyster, Mar&Klif, de Naturij, Pingo&Pet, Dairy campus, Friese Milieu Federatie, AFUK en Greidhoeke goes onderwijs.