Vrijwilligers gezocht voor culturele activiteiten in eigen gemeente

Dokkum - Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn zoeken vrijwilligers (Frij-stipers) die zich willen inzetten bij activiteiten en/of evenementen in de eigen gemeente in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Ook in de DDFK gemeenten zullen tal van activiteiten en/of evenementen worden georganiseerd.

Frij-Stiper is bedoeld voor mensen die al lange tijd niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Wie zich als Frij-Stiper inzet levert dat nieuwe ervaringen op, de kans om cursussen te volgen, nieuwe mensen te leren kennen en kunnen bijdragen aan uw gemeenschap. 

Dit project staat bekend als Frij-Stiper, waaraan veel Friese gemeenten deelnemen. 

Vanuit Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn zullen Kristine of Annet ondersteunen bij het zoeken en/of behouden van het vrijwilligerswerk dat bij de Frij-stipers past. 

Om u aan te melden als vrijwilliger of voor vragen is het mogelijk contact op te nemen met

Voor Dongeradeel en Dantumadiel:
Kristine Meinsma 0519-29 22 23 op werkdagen van 9.00-12.00 uur of mail: vrijwilligerssteunpunt@het-bolwerk.eu

Voor Kollumerland of Ferwerderadeel:
Annet Boonstra 06-52 09 13 53 of mail: a.boonstra@timpaanwelzijn.nl