Scholengemeenschappen verkennen samenwerking

regio - Het Lauwers College, Dockinga College en CSG Liudger gaan een mogelijke samenwerking bekijken.

Deze verkenning zal bestaan uit een onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking. Onderzocht wordt of de drie scholengemeenschappen elkaar kunnen gaan versterken op bestuurlijk, bedrijfsmatig en onderwijskundig niveau. Van fusie tussen de scholen is echter geen sprake.

De besturen willen een verkenning doen om in te spelen op de krimp in de regio Noordoost Fryslân en de gevolgen hiervan voor het personeel, de mobiliteit en de werkgelegenheid. Tevens willen zij de marktpositie van het christelijk voortgezet onderwijs in de regio versterken. Bundeling van krachten versterkt de mogelijkheid tot innovatie en behoud van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de regio.

De besturen willen onderzoek doen naar samenwerking en versterkingen om te kijken naar de meerwaarde die samenwerking tussen de schoolbesturen kan opleveren voor het onderwijs en de gevolgen voor en optimalisatie van de ondersteunende diensten. De besturen verwachten dat ze met deze ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren aan een positieve onderwijsontwikkeling in de regio. Voor de zomer van 2018 willen ze helder hebben of de intenties op bestuurlijk niveau en qua medezeggenschap haalbaar zijn.