Diamanten huwelijk voor echtpaar Sloot

Westergeest - Sipke Sloot en Nel Sloot-Dijkstra stapten zestig jaar geleden op 5 april in het huwelijksbootje. Sipke Sloot, 83 jaar, is een zoon van Minkes en Sina Sloot uit Westergeest. Sipke is geboren en getogen in Westergeest. Nel Dijkstra is 81 jaar en afkomstig uit Nes (D). Zij is een dochter van Germ en Sjoerdje Dijkstra. Zestig jaar lang wonen ze op hetzelfde adres aan de Eelke Meinertswei. Sipke en Nel ontmoetten elkaar op een muziekuitvoering in Metslawier. Nel was daar met een zangkoor. Sipke bracht haar die avond thuis. Op de fiets. Zijn eerste gedachten waren: ,,Hier kom ik niet weer. Het is veel te ver fietsen van Westergeest naar Nes”. Maar hij zette toch door en later werd het met een brommer een stuk makkelijker. Zestig jaar geleden trouwden zij in het gemeentehuis in Kollum. De kerkelijke inzegening vond plaats in Westergeest door dominee van Binsbergen. Na afloop is er feest gevierd in het lokaaltje van de kerk.

Sipke heeft heeft 32 jaar in de bouw gewerkt, als opperman, maar ook in de renovatie van huizen, steigerbouw en het dekken van rieten daken. Ook werkte hij in de Suikerfabriek en bij de Grasdrogerij in Westergeest. Nel werkte tot haar pensioen bij de Thuiszorg Het Friese Land. Gezamenlijk zijn ze jarenlang actief geweest bij de dansavonden in Westergeest. Sipke zorgde ervoor, dat er elke dansavond muziek was en Nel zat bij de kassa. Sipke maakte 22 jaar deel uit van het bestuur van Plaatselijk Belang en zat acht jaar in het schoolbestuur. Nel was jarenlang vrijwilligster in de Fokkema’s pleats in de bediening en was heel lang oppasbeppe.

Kinderen

Sipke en Nel kregen vier kinderen, drie dochters en een zoon, die allemaal in de omgeving van Westergeest wonen. Er zijn elf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en één op komst. Het echtpaar Sloot heeft een erg hechte band met de kinderen. Zij komen regelmatig even langs met de kleine kinderen, waar zij dan ook met volle teugen van kunnen genieten. Met alle kinderen, groot en klein, zal het huwelijksfeest te zijner tijd worden gevierd.

Burgemeester Bilker heeft het bruidspaar, samen met zijn echtgenote, gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk. Als cadeau kregen zij een bos bloemen en een fotoboekje van de gemeente Kollumerland.