‘Liefde’ centraal bij Paasproject N.O. Friese scholen

Dokkum - Veel basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in N.O. Fryslân staat een unieke Paasviering te wachten. Honderden leerlingen zullen hartjes inkleuren met een persoonlijke boodschap. Op veel schoolpleinen vormen leerlingen ook zelf een hart om daarmee ‘de liefde die verbindt’ uit te beelden. Hiervan worden opnamen gemaakt, die gedeeld worden via instagram.

‘Met deze Paasviering willen wij een appel doen op jong en oud. Wij hopen mensen met verschillende overtuigingen en leefgewoonten met elkaar te verbinden’, zeggen de initiatief- nemers Irene en Bart Sterrenburg, docenten levensbeschouwing aan de CSG Liudger en het Dockinga College. Machiel Keekstra van de Chr. MAVO de Saad ontwikkelde de website. Nog voor de uitvoering lijkt het initiatief al gelukt. Piter Jelles sloot zich er direct bij aan bij aan, gevolgd door vele andere scholen, zowel openbare als bijzondere.
 

Het idee om bij de Paasviering andere scholen te betrekken was een spontane ingeving. ‘Onze samenleving verandert snel. Wij moeten zoeken naar wat ons bindt. Liefdevolle omgang met elkaar is de enige manier om dat op een duurzame manier te bereiken’.

Op de website www.liefdevoeltgelijkanders.nl is veel informatie te vinden over het project en de deelnemende scholen. Daar zijn ook de downloadbare posters te vinden. Jong en oud kunnen die persoonlijk inkleuren of van teksten voorzien om ze daarna achter het raam te hangen. Gehoopt wordt dat in dorpen en wijken veel van deze posters worden opgehangen. Filmpjes en foto’s van de paasacties kunnen voor, tijdens en na de acties gedeeld worden via instagram. Dagelijks downloaden scholen de poster. Ook elders in Fryslân wordt de actie overgenomen door scholen.