Afûk op zoek naar oude voorwerpen voor koffers vol herinneringen

REGIO - Een voorwerp, een gevoel of een geluid kan je iets doen herinneren uit lang vervlogen tijden. Bij die herinneringen horen vaak mooie verhalen. Om die verhalen weer op te halen ontwikkelt de Afûk thema-koffers voor activiteiten in de ouderenzorg. ‘De koffers biede werkenber materiaal fan doe en dogge in berop op de oantinkens oan eartiids.’ vertelt Douwkje Douma, projectleider Belibje it wer van de Afûk. 

De koffers met de tema’s Hânwurk & moade, Skoalletiid, Alvestêdetocht, Muzyk & toaniel en Iten & drinken moeten nog gevuld worden. De themakist Skoalletiid wordt bijvoorbeeld gevuld met onder andere een telraam, afbeeldingen van schoolplaten, een kroontjespen en een praktische instructiekaart. ‘Yn de praktyk smyt dat smoute ferhalen op fan de strange master en rare fiten dy’t de bern doe úthellen’, vervolgt Douwkje Douma. ‘De koffers binne maklik te brûken troch professionals yn de soarch, mar ek troch frijwilligers en mantelsoargers.’ Voor de koffers moeten nog verschillende materialen worden verzameld, van snijbonensnijder tot toneelboekjes en van telramen tot breinaalden. ‘Dêrfoar wolle we de ynwenners fan Fryslân freegje om ris op ‘e souder te sjen. We kinne in hiele protte materialen brûke.’ Kijk voor een overzicht van de materialen die nodig zijn en de verschillende inzamelpunten in de provincie op www.datwiedoesa.nl/belibje-it-wer of neem contact op met de Afuk. Belibje it wer is onderdeel van het project Dat wie doe sa, dat materiaal in de Friese taal aanbiedt, gericht op reminiscentie: het ophalen van herinneringen. Het is een gemeenschappelijk project van Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk, en is geïnspireerd door het project Belibje it mar, wat eerder is ontwikkeld voor het speciaal onderwijs.