Klanten Coop De Westereen steunen Good News ZA

De Westereen - In 2011 vertrokken Theo en Jinke de Jong met hun twee zoons naar Zuid-Afrika. Daar werken ze, samen met lokale organisaties, in afgelegen boswerkersdorpen rond de plaats Knysna. Tienerzwangerschap, alcoholmisbruik, schoolverlating en werkloosheid zijn in deze gemeenschappen een probleem. Met hun organisatie Good News ZA werken Theo en Jinke onder kinderen en jongeren, met als doel hen de juiste keuzes voor de toekomst te laten maken.

Voor zijn vertrek was Theo de Jong bedrijfsleider van de Coop in De Westereen. Sinds zijn afscheid zijn de klanten van de winkel hun vertrouwde gezicht niet vergeten: veel van hen doneren sindsdien hun statiegeldbon in een bak naast de flessenautomaat. Afgelopen week overhandigde bedrijfsleider Tom Vrieswijk aan Theo de Jong een cheque met de opbrengst van het afgelopen jaar: €750,-. Hij liet daarbij weten trots te zijn op de betrokkenheid van zijn klanten, die zo’n mooi bedrag doneerden voor het werk in Zuid-Afrika. Theo de Jong, die voor een kort fondsenwervingsverlof naar Nederland reisde, was natuurlijk blij met de donatie van het Westereender winkelpubliek. “Geweldig om te zien dat de klanten ons niet vergeten zijn. Samen kunnen we zo echt het verschil maken. De giften van alle klanten brengen ons doel om eind 2018 een multifunctioneel jongerencentrum in het dorp Karatara te realiseren weer een stuk dichterbij. In dat jongerencentrum kunnen we jongeren coachen, opvangen, helpen met hun schoolwerk en life skills bijbrengen. Zo hopen we te voorkomen dat ze in dezelfde valkuilen als de vorige generaties stappen.” Meer informatie over het werk van Theo en Jinke de Jong in Zuid-Afrika: www.goodnewsza.com.