Eerste Algemene Ledenvergadering van Sociaal Links een succes

De Westereen - Afgelopen maandagavond vond in het zalencentrum Old Dutch, de eerste algemene Ledenvergadering plaats Sociaal Links, een nieuwe politieke partij in Dantumadiel.

Sociaal Links is een samenwerking van de PvdA, GrienLinks en sympathisanten van de SP. Als eerste werd er een bestuur gekozen voor de samenwerkende partij. Siepie Hylkema uit Broeksterwald is gekozen tot voorzitter en Liesbeth de Vries uit Damwâld tot secretaris. Sociaal Links gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dantumadiel van 21 maart. Belangrijk punt op de agenda was het vaststellen van de gehele kandidatenlijst voor de verkiezingen. Lijsttrekker is Rommie Kempenaar (PvdA), gevolgd door Hilda Zwart (Sociaal Links), Johan Wijbenga (SP) en Auke Sikma (GrienLinks). Binnen het programma van Sociaal Links staat centraal dat de partij staat voor een sociale gemeente, waarin iedereen mee telt en mee doet; met bewuste burgers die duurzaam omgaan met hun omgeving. De avond werd afgesloten met een uitleg over de campagne, want Sociaal Links wil haar gedachtengoed met een goede fractie gaan uitdragen in de gemeenteraad.