Gerben Wiersma opnieuw lijsttrekker ChristenUnie in Dantumadiel

Damwâld - De ledenvergadering van ChristenUnie Dantumadiel heeft ingestemd met de verkiezingslijst met op 1 Gerben Wiersma, 2 Thea Smit de Vries, 3 Alies de Vries Kooistra, 4 Jouke Feddema en 5 Binnie Wielinga van der Wal. Ook het verkiezingsprogramma is vastgesteld. Het thema voor de komende verkiezingen is “Samenleving met toekomst!”.

ChristenUnie wil onder andere forse stappen zetten op gebied van duurzaamheid en afstemming onderwijs en arbeidsmarkt. Maar men wil zich vooral inzetten voor solidariteit en opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren. Ook wil men oplossingen zoeken voor mensen die niet kunnen meekomen met de snel veranderende digitale wereld. Op het gebied van zorg zal nog veel verbeterd moeten worden. “We kunnen niet álle problemen oplossen en ook niet álle vragen beantwoorden,” zegt Gerben Wiersma, "maar we kunnen wel naar elkaar luisteren en samen optrekken om oplossingen te bedenken”. Betere samenwerking met en ondersteuning van buurten en Dorpsbelangen is daarbij inzet. Daarvoor is volgens de ChristenUnie een transparante en toegankelijke overheid nodig die zich klantvriendelijk en dienstbaar opstelt. Gerben Wiersma was afgelopen periode wethouder voor de CU in Dantumadiel en is ook nu weer beschikbaar als wethouder voor de CU.
 Foto: Marion Kooistra