Home-Start zoekt vrijwilligers

REGIO - Home-Start biedt opvoedingsondersteuning, praktische hulp  en vriendschap aan gezinnen met jonge kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze hulp is laagdrempelig door de inzet van ervaringsdeskundige opvoeders. 

‘Ik ben Ans en heb 2 volwassen kinderen. Sinds een jaar ben ik vrijwilliger bij Home-Start. Twintig jaar geleden waren mijn kinderen 1 en 3 jaar. Dit was een leuke periode, maar het was niet altijd even makkelijk. Ik was net verhuisd en voelde me vaak alleen. Wat had ik toen graag met andere moeders gesproken over de kinderen. Over waar ik van genoot, maar ook over wat ik lastig vond. Zoals mijn peuterzoon, die toen heel slecht luisterde. Nee, het was echt niet altijd even gezellig! Toen ik over Home-Start las heb ik me direct aangemeld voor dit vrijwilligerswerk. Graag wil ik vanuit mijn eigen ervaring een luisterend oor bieden voor een andere ouder. Een tijdje ‘meelopen’ en van betekenis kunnen zijn voor een andere moeder! Dat geeft veel voldoening ik leer er zelf ook veel van’

Kom jij ons team versterken?

Een vrijwilliger biedt naast een luisterend oor ook gezelligheid en geeft aandacht aan de kinderen. Veel gezinnen geven aan weinig contacten te hebben in de buurt. Een vrijwilliger kan hier een positieve rol vervullen door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de omgeving. De hulpvraag van de ouder staat altijd centraal. Een vrijwilliger wordt met zorg bij een gezin gezocht en kan zich daardoor goed inleven in de vraagstelling van het gezin. Een vrijwilliger komt wekelijks een ochtend of middag, zolang een ouder dat prettig vindt. Deze hulp kan tot 1 ½ jaar ingezet worden. Home-Start is een gecertificeerd programma dat wereldwijd wordt aangeboden. Humanitas is 5 jaar terug  gestart in Noordoost Friesland met dit programma en inmiddels zijn er zes deelnemende gemeenten. Jaarlijks worden rond de 60 gezinnen geholpen en zijn er in elke gemeente vrijwilligers beschikbaar om een gezin te begeleiden. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

Vrijwilliger worden?

Iedereen die ervaring heeft met opvoeden en het als een uitdaging ziet om jonge gezinnen te begeleiden, kan zich aanmelden. Voor inschrijving komt de coördinator langs voor een kennismakingsgesprek.  Hierna volgt een basistraining van 6 ochtenden, waarbij de visie en werkwijze van Home-Start aan bod komen. Er wordt inzicht verkregen in diverse hulpvragen van gezinnen en de persoonlijke kwaliteiten van vrijwilligers. De coördinator kent alle betrokken partijen en begeleidt het hele traject. In de diverse intervisiegroepen worden de praktijkervaringen (anoniem) gedeeld. Er kan gratis deelgenomen worden aan trainingen. Zo kunnen vrijwilligers zich verder ontwikkelen en krijgen ouders passende hulp van betrokken mensen. 

Aanmelden.

Gezinnen kunnen zich zelf aanmelden, er zijn geen wachtlijsten.  Veel aanmeldingen verlopen echter via de gemeentelijke gebiedsteams of instanties. In alle gevallen geldt dat ouders zelf gemotiveerd moeten zijn voor deze vorm van hulp. Home-Start kan ingezet worden voor-tijdens en na professionele hulpverleningstrajecten. Soms is men al geholpen als iemand de tijd neemt om te luisteren of samen leuke dingen te ondernemen. Informatie kan verkregen worden bij de projectcoördinator Els Spaanstra, 0635113852 / E.Spaanstra@humanitas.nl/  www.home-start.nl