Sicko Heldoorn fungeert als bemiddelaar

Damwâld - Sicko Heldoorn, waarnemend burgemeester van de gemeente Dantumadiel, zal als bemiddelaar fungeren in een onenigheid over het nieuwe pachtstelsel. Dit heeft staatssecretaris Martijn van Dam laten weten in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Er moet bemiddeld worden tussen de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, die zich niet kunnen vinden in het akkoord dat er inmiddels ligt. 'Gezien het belang van breed draagvlak bij herziening van het pachtstelsel heb ik alle betrokken partijen uitgenodigd om onder leiding van een bemiddelaar met elkaar verder te praten om de laatste verschillen te overbruggen', aldus Martijn van Dam.