Dalton Dokkum OSG Piter Jelles krijgt bovenbouw havo

Dokkum - Nieuwe brugklassers van Dalton Dokkum kunnen vanaf volgend schooljaar, naast vmbo-t, ook de volledige havo-opleiding volgen.

De leerlingen die vanuit het basisonderwijs volgend schooljaar instromen in klas 1 bij Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles, kunnen naast vmbo-t ook een volledige opleiding havo op de school volgen. Nu is het nog zo dat leerlingen na de onderbouw havo op Dalton Dokkum doorstromen naar de bovenbouw op een andere school. De nieuwe brugklassers hoeven die overstap niet meer te maken; Dalton Dokkum gaat -in samenwerking met Dockinga College- ook de havo bovenbouw aanbieden. Daarmee wordt de openbare school in Dokkum een echte vmbo-t/havo-school. Ook leerlingen met een plusprofiel voor vmbo-k kunnen nog steeds terecht bij de school. Sipke Saakstra, locatiedirecteur Dalton Dokkum, over de havo bovenbouw: “We vinden het fantastisch dat leerlingen hun schoolloopbaan bij ons nu ook met een havo-diploma af kunnen sluiten. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling”. Dalton Dokkum Dalton Dokkum is een school voor leerlingen met een vmbo-kader+, -t of havo-advies. Daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen voor een sportstroom en kunst- & cultuurstroom. Op de school wordt gewerkt met Dalton-kernwaarden: samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie. Tijdens de lessen komt de leerling deze kernwaarden op verschillende manieren tegen. De leerling maakt onder andere zelfstandig de keuze bij welk vak hij/zij zich inschrijft tijdens de zogenaamde daltonzone. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor reflectie. De leerling leert op deze manier kritisch naar de gekozen manier van aanpak te kijken en leert waar mogelijk deze bij te stellen voor de toekomst.