Harmen Zwart uit Dokkum geslaagd voor examen molenaar

Dokkum - Op zaterdag 12 november is Harmen Zwart uit Dokkum geslaagd voor het examen molenaar. Dat betekent dat hij in geheel Nederland een antieke windmolen mag bedienen. Harmen heeft de opleiding gevolgd bij de provinciale vereniging Gild Fryske Mounders, die in totaal dertien lesmolens in Fryslân heeft. De opleiding duurt minstens twee jaar en bevat naast honderdvijftig uur vaardigheidstraining op de opleidingsmolen Victor te Wânswert ook nog dertig uur verplichte stage op de andere lesmolens.

In de opleiding vormen naast kennis van de molenonderdelen ook theorie van het weer en veiligheid belangrijke onderdelen. Ook waren  er excursies en de ledenavonden in Poppenwier. Ook zelf ging Harmen met zijn vriendin geregeld in andere delen van Nederland de molens bezoeken. Praktische handelingen bij het examen zijn het zeilen voorleggen van een molen, het remmen van een draaiende molen en de stormproef, waarbij in één minuut een zeil moet worden verwijderd van de wiek.  Harmen kon deze handelingen uitstekend verrichten vond de examencommissie. Ook de kennis over molens in andere gebieden van Nederland zonder meer uitmuntend. Harmen wist hierin de examencommissie, bestaande uit  Jaap van Driel uit Groningen, Johan Cnossen uit Stiens en Sjerp de Jong uit Feanwâlden goed te overtuigen. Harmen Zwart zal naast Gerard Stockmann zich bezig houden met de Klaarkampermeermolen in Sibrandahûs. Deze molen kan het water verplaatsen nog in echte situatie naast het moderne gemaal van het Wetterskip. Hij vindt het behoud van molens van belang. “Door draaiend te houden kan je het cultureel erfgoed in stand houden” zo zegt hij. FOTO SJERP DE JONG