Oprichting collectief voor particulier natuurbeheer

BURGUM - De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) richt een collectief op voor particulier natuurbeheer. Directe aanleiding is wijziging van regelgeving, waardoor het aanvragen voor subsidies voor particulier natuurbeheer alleen nog bij een gecertificeerd collectief kan die meer dan 75 hectare grond beheert. Het agrarisch collectief NFW heeft de kennis en kunde in huis en heeft daarom in overleg met de Stichting Particulier Natuurbeheer Noardlike Fryske Wâlden besloten hiervoor een collectief op te richten.

De overheid stimuleert het beheer van natuur door particulieren met subsidie. Daarvoor is het nodig dat (agrarische) grond wordt omgezet in grond met een natuurbestemming. Per 1 januari 2017 verandert de subsidieregeling Natuur en Landschap. Aanvragen hiervoor kunnen dan niet langer individueel worden ingediend bij de provincie Fryslân, maar alleen nog via een collectief. De vereniging NFW richt nu een collectief voor particulier natuurbeheer op, zodat de vereniging dit als dienst aan de leden kan aanbieden. Volgens Attje Meekma, voorzitter van de NFW, heeft het bestuur om verschillende reden ervoor gekozen om naast het collectief voor agrarisch natuurbeheer ook een collectief voor particulier natuurbeheer op te richten. “De combinatie tussen beide vormen van natuurbeheer zorgt binnen onze organisatie voor efficiëntie. Daarnaast neemt de natuurkwaliteit in ons gehele werkgebied in Noordoost-Fryslân op deze manier toe. Wij kunnen met het nieuwe collectief onze leden ontzorgen. Verder komen we tegemoet aan de behoefte van natuurbeheerders om zich aan te kunnen sluiten bij een betrouwbare partij zonder winstoogmerk.” Meekma stelt verder dat het nieuwe collectief goed past bij de huidige organisatiestructuur en de activiteiten van de vereniging. “Ook ons bureau in Burgum is er klaar voor alle administratieve processen goed op te pakken voor de leden”, aldus de NFW-voorzitter. De NFW heeft onlangs een informatieavond in Burgum gehouden waarbij particuliere natuurbeheerders zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen. Meekma: “Heeft u deze avond gemist of wenst u informatie over de veranderingen van de regeling per 1 januari 2017, of over de mogelijkheden van deelname aan het collectief voor particulier natuurbeheer, dan kunt u contact opnemen met het bureau in Burgum.”