LTO Noord verbaasd over proces besluitvorming peilproef Lauwersmeer

LAUWERSOOG - Er zijn plannen van de provincie Groningen om een proef te starten waarbij het peil in het Lauwersmeer wordt verhoogd. De provincie heeft hier een watervergunning voor aangevraagd bij het waterschap Noorderzijlvest (NZV). LTO Noord volgt deze ontwikkeling vanaf het begin, om de belangen van de agrarisch ondernemers in dit gebied te bewaken. Om het riet in het Lauwersmeergebied goed te laten groeien, en jonge bomen zich niet te laten ontwikkelen, zou het peil in het Lauwersmeer met 40 centimeter verhoogd moeten worden. Dat heeft onder meer nadelige gevolgen voor de agrarisch ondernemers in een groot gebied rond dit meer. Zij voorzien schade door vernatting en toenemende verzilting van hun percelen. Op woensdag 21 september heeft het algemeen bestuur van het waterschap NZV hier over vergaderd. Veel belanghebbenden waren aanwezig op de volle locatie. zes partijen spraken in, waaronder LTO Noord.

Tineke de Vries, regiobestuurder van LTO Noord: “We maken ons grote zorgen over de volgende stappen. De procedures bij de Raad van State (RvS) (duren naar verwachting 6 – 12 maanden) zullen de start van de proef niet uitstellen. Daarmee gaat deze beginnen zonder dat er draagvlak is bij inwoners en bedrijven in het gebied. Ook is er geen goede schadevergoeding voor de agrarisch ondernemers afgesproken en is er geen goede nulmeting. In zijn algemeenheid maken we ons zorgen over de waterbergende functie van het gebied, ook in relatie tot de sterkte van kades en dijken. En daarmee de veiligheid in deze regio. LTO Noord zal dan ook in beroep gaan tegen de vergunning. Gemeenten zullen intussen naar verwachting hun verantwoordelijkheid nemen in het bestuurlijk overleg met het waterschap.”