Steeds meer hulpverzoeken bij Centrum Seksueel Geweld Friesland

LEEUWARDEN - Steeds vaker weten slachtoffers van seksueel geweld de weg naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Friesland te vinden.

Een jaar na de start van het regionale centrum hebben 23 slachtoffers hier kort na een aanranding of verkrachting hulp gezocht. Ook krijgt het CSG vragen van slachtoffers die al langere tijd worstelen met problemen. In de Centra Seksueel Geweld werken experts van verschillende disciplines samen om slachtoffers van seksueel geweld de juiste medische, psychische en forensische hulp te geven. Fier en het Medisch Centrum Leeuwarden zijn op 22 september 2015 gestart met het CSG Friesland. Projectleider Gerda de Groot van Fier noemt het CSG een enorme winst voor slachtoffers. ,,Na een verkrachting wisten slachtoffers vaak niet waar ze naar toe moesten. Ze wilden niet naar de politie omdat de dader vaak een bekende is en gingen niet naar de huisarts door angst voor een medisch onderzoek. En dus stapten ze vaak onder de douche en probeerden hun leven weer op te pakken in de hoop dat het daarna allemaal zou overgaan. Met alle gevolgen van dien." 24/7 Nu kunnen slachtoffers het landelijke of regionale nummer (0800 - 0188 / 088 – 208 00 88)  bellen voor een afspraak bij CSG Friesland. Een gespecialiseerd team staat ze 24/7 bij. ,,De meeste slachtoffers die we zien zijn tieners en jongvolwassenen", zegt De Groot. ,,Ze komen gelukkig vaak binnen zeven dagen bij ons. Dat is essentieel. Binnen deze tijd hebben slachtoffers de beste kansen op psychisch herstel, het voorkomen van zwangerschappen, geslachtsziekten en HIV, en het veilig stellen van sporen. De politie kan informatie geven over forensisch onderzoek en het doen van aangifte." Schaamte Jaarlijks worden in Nederland 62.000 jongeren voor de eerste keer slachtoffer van seksueel geweld, zo blijkt uit de Kinderrechtenmonitor. Van deze groep zoekt maar een klein deel hulp. De Groot: ,,Er is nog zoveel schaamte en angst. Wij willen de drempel om hulp te zoeken verlagen en meer bekendheid geven aan het CSG, zodat we een steeds groter percentage van de slachtoffers eerder kunnen helpen." Om de weg naar het Centrum Seksueel Geweld beter te vinden, is vandaag een landelijke publiekscampagne van start gegaan. Fier Fier is een landelijke expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang.