IFKS: Makkumers gemiddeld de beste

LEMMER - “Jo hoege net altyd earste te wêzen om kampioen te wurden”. Schipper Klaas Kuperus van De Zes Gebroeders uit Makkum kan het weten. Zonder ook maar één dagoverwinning bij de zeven IFKS-wedstrijden in de koningsklasse te hebben behaald, kwalificeerde hij zich als kampioen. Bij de slotwedstrijd finishte hij als zevende na een dag eerder als twaalfde te zijn binnengelopen. Het kampioenschap dankt hij vooral aan driemaal een vierde en tweemaal een vierde dagklassering. “Wy binne der hiel tefreden mei. Dit is werris wat oars. Sa kin it dus ek gean. Prachtich no!”  

Bij windkracht vier tot vijf beleefden de zeilers zaterdag een uitermate avontuurlijke dag op de Lemster baai. Als geen ander gaf Merijn Olsthoorn van Emanuȅl uit Lemmer aan hoe je in je thuishaven het meest profijtelijk een olympische baan kunt zeilen. Zijn schip liep als een trein. Dankzij een puike start wist hij de wedstrijd met allure en sympathie te winnen in een positie die zelden werd bedreigd. Slechts eenmaal naderde Floriaan Zwart van Ut en Thus uit Sneek hem op een scheepslengte afstand, nadat Zwart een spannend duel van Siebo Zijsling van Striidber uit IJlst won. Zijsling kwam evenwel opnieuw langszij en vocht zich terug. Door winst in het voordewinds rak flitste Zwart terug, zodat de mannen van Striidber opnieuw werden aangevuurd. Het andermaal opporren van de Striidberploeg gaf show aan de wedstrijd in de voorhoede. Uiteindelijk slaagden Zijsling en zijn mannen erin als tweede te finishen voor de Waterpoortstadjers. De magistrale zeilpartij in de voorhoede stak schril af tegen de macabere situaties in de achterhoede. De woede kookte al tot een hoogtepunt bij de bemanning van Remy de Boer van Eenvoud uit Harlingen bij het verplichte stormrondje na het rammen van de bovenwindse boei. Vanaf de dertiende positie zakte hij meteen twee plaatsen. Bij een volgend duel met Erik Jonker van Jonge Rein uit Wytgaard schreeuwden ze moord en brand om extra ruimte bij de boeironding. “Jimme moatte ús romte jaan. Fuort. Fuort”. De twist leidde er toe dat de aandacht van de bemanning van Eenvoud helemaal verslapte met als gevolg dat ze alle touwen uit de handen lieten glippen. Wonder boven wonder bleven slachtoffers uit bij het te snel overstag gaan in een situatie waarin voor niemand echt noodzakelijke veldwinst was te behalen. De Eenvoud finishte als zestiende achter Jonge Rein. Maggi Dankzij de proef met Umpire of scheids te water Jos Spijkerman is de discipline dit seizoen de maggi bij de soep geweest. Bij de slotwedstrijd volgden schippers als Arend Wisse de Boer van drie Gebroeders uit Gorredijk zijn sein keurig op door een stormrondje te maken om in dit geval een protest van Sikke Heerschop te ontlopen. Opvallend bij een leeuwendeel van de schippers is dat ze met hun bemanning een gouden afspraak hebben gemaakt: “It oanroppen fan in oar docht de skipper. Tidens de wedstriid is iderien stil”. Dat werkt door, behalve als er een vuurtje smeult zoals ditmaal in de staart van de achterhoede. De hint die sommige skûtsjesilerijkenners na de proef geven is door te gaan met de werkwijze met een scheids, maar dan met assistenten of collega’s per boei. “Ien man kin noait it hiele fjild oersjen”. Uitslag A-klasse: 1. Merijn Olsthoorn, Lemmer, Emanuȅl; 2. Siebo Zijsling, IJlst, Striidber; 3. Floriaan Zwart, Sneek, Ut en Thús Uitslag B-klasse: 1. Walter de Vries, Sloten, Goede Verwachting; 2. Arnold Veenema, Sneek, Zeldenrust; 3. Sietse Broersma, Heeg, Ora et Labora Uitslag C-klasse: 1. Rein Wiebe Leenstra, Gaastmeer, Dageraad; 2. Arjen de Jong, Koudum, Grytsje Obes; 3. Tim Roosgeurius, Kootstertille, Wȃldwiif Uitslag A-klein: 1. Bern de Cneudt, Eemnes, Eemlander; 2. Sjoerd Kleinhuis, Lytse Earnewȃldster, Earnewȃld; 3. Rutger Boonstra, Sneek, Hoop op Welvaart (Tekst en foto’s: Jelle Raap)