SKS: Feestelijk voor Langweer, fataal voor Akkrum

STAVOREN - Een fantastisch zeilevenement op veel fronten met een soepel lopend Langweer als overtuigend winnaar eindigde zaterdag voor de Akkrumers in een drama. Op een onstuimig IJsselmeer werd het skûtsje van Pieter Ezn. Meeter met fatale gevolgen geramd door Dirk Jan Reijenga van Joure. De kampioen van vorig jaar kon hem in een turbulent moment niet meer ontwijken.

Witheet van schrik nam Pieter Ezn. Meeter daarna de schade op. Onder meer door een kapotte giek bleek doorzeilen geen optie meer te zijn. Bovendien raakte zijn bemanningslid Appie Boorsma gewond. Zowel Akkrum als Joure verlieten spoorslags het wedstrijdwater na de aanvaring in de slotfase. Joure verloor nadien een protest van Akkrum en moest veertien wedstrijdpunten noteren. Vanwege averij door een derde opgelopen, ontving Pieter Ezn. Meter 5,4 punten: zijn gemiddelde over de tot nu toe gezeilde wedstrijden. Dit puntentotaal wordt volgende week per zeildag herzien. Voor de Akkrumers kwam er op een wrede manier een eind aan een droomdag: vierde bij de startboei en na twee routes tweede bij de onderwindse boei.   Getergd door soms niet malse kritiek op zijn prestaties tot zaterdag haalde Johannes Hzn. Meeter van Langweer nu alles uit de kast. In een prachtige zandlopersroute voor ook het duizendkoppig publiek op de dijk zat hij vanaf het begin in de voorhoede. De snelste startboeirondingen kwamen op naam van opvallenderwijs schippers die evenals de winnende Meeter Lemmer als woonplaats kennen. Albert Jnz. Visser van het Lemster skûtsje gleed als eerste om de boei met in zijn kielzog toen nog ferm zeilend Joure met Dirk Jan Reijenga. “Het wordt een superdag”, beloofde wedstrijdleider Piet Blaauw al bij de routebespreking. “Wy sile hjoed tsien rûntsjes, want wy moatte dy fan foarich jier ek noch ynhelje”. Een straffe wind, soms toenemend tot windkracht vijf, uit hoofdzakelijk het noordwesten spoorde de zeilers aan tot het uiterste. Dat leverde vlak na de start ook een handvol protesten op. Berend Mink van d’Halve Maen uit Drachten zou een protest van Alco Reijenga van Heerenveen verliezen over een bakboord-stuurboordsituatie. Wederzijdse protesten van Jeroen Pietersma van Drachten en Heerenveen eindigden onbeslist. Soms bleef een protest uit zoals tegen d’Halve Maen en Woudsend na het nemen van een stormrondje.   Aan alles was te bespeuren dat het een kwestie werd van erop of eronder. In eigen haven gaf ook Auke de Groot niemand ook maar iets cadeau. Zeilend vanuit een zevende positie bij de eerste boeironding klom hij, vergezeld van adviseur Pieter Brouwer, zelfs twee posities. Hij klasseerde zich bij de beste vijf. Bij de high five van de dag sloot De Groot het hek met voor zich twee Meeters (Langweer en Leeuwarden) en twee Vissers (Grou en Lemmer). De Sneker Pan ondervond soms bonkend op de golven veel hinder van de sterke stroming. Een super zeildag lokte duizenden toeschouwers naar Stavoren. “Der komme tolvetûzen en dêrfan betelje fjouwertûzen twa euro de man”, zo vertrouwde Piet Blaauw ’s ochtends de skûtsjecrew toe. Voor de schippers gold alleen dat ze een 1.250 kilo zwaar anker dienden te mijden dat nog aldoor op de bodem van het IJsselmeer ligt als een obstakel van het niveau: de vogel is gevlogen. Buiten dit risicogebied werd het publiek getrakteerd op een fantastische beleving. “De sfear is hartstikke goed”, wist kaartverkoopster Roelie Snoodijk uit Stavoren ’s ochtends al. “Wy nimme it net sa serieus. De iene komt hjir mei in hiele freonenploech en in kratsje bier achterop de fyts en in oarenien mei de hiele famylje”. Wat haar in vijftien jaar ervaring is opgevallen, betreft de belangstelling vanuit ook het buitenland met  Duitsland op kop. “De earsten binne hjir al om njoggen oere”. De kaartverkopers regelden tussen tien uur en half drie de entreebewijzen vanaf zeven lokaties. Rond de klok van half acht al plaatsten ze samen de afsluithekken voor het gemotoriseerd verkeer. “In bepaald persintaasje fan de ferkeap giet nei de feriening dy’t elk fan ús fertsjintwurdigt. Dat wurket ek mei fansels, mar it is foaral willewurk foar ús”. Bij de Starumse ploeg sloot Baukje Coehoorn uit Lemmer zich graag aan. “Wy ha hiele moaie ynteraksjes mei it publyk. Dit binne gewoan kostlike dagen om mei te meitsjen”. Uitslag zevende SKS-wedstrijddag: 1. Langweer, Johannes Hnz. Meeter; 2. Grou, Albert Anz. Visser; 3. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 4. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 5. Stavoren, Auke de Groot; 6. Akkrum, Pieter Enz. Meeter (wedstrijdveld verlaten door averij, zie boven); 7. Sneek, Douwe Jnz. Visser; 8. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 9. Heerenveen, Alco Reijenga; 10. Drachten, Jeroen Pietersma; 11. Huizum, Lodewijk Meeter; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 14. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink, 14 (protest verloren); 14. Joure, Dirk Jan Reijenga, 14 (protest verloren) Voorlopig algemeen klassement na aftrek slechtste wedstrijd: 1. Sneek, Douwe Jnz. Visser, 19,8; 2. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 23,8; 3. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 25,4; 4. Grou, Douwe Anz. Visser, 25,9; 5. Lemmer, Albert Jnz. Visser, 28; 6. Stavoren, Auke de Groot, 34; 7. Drachten, Jeroen Pietersma, 35,9; 8. Langweer, Johannes Hnz. Meter, 41,9; 9. Joure, Dirk Jan Reijenga, 45; 10. Drachten, d’ Halve Maen, Berend Mink, 49; 11. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter, 54; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 56; 13. Heerenveen, Alco Reijenga, 59; 14. Huizum, Lodewijk Hnz. Meeter, 65. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)