Volop acties voor Sionsberg in Dokkum en Den Haag

DOKKUM -  In de publiekshal van de Sionsberg in Dokkum ging vrijdagmiddag de publieksactie van actiegroep ‘Red de Sionsberg’ onder grote mediabelangstelling van start.

Het is een van de acties die op gang kwam nadat zorgverzekeraar De Friesland – Achmea vorige week aangaf het contract met de Sionsberg te willen verbreken. Diverse landelijke politieke partijen mengen zich in de zaak en ook Loek de Winter liet vrijdagmiddag van zich horen. “We gaan brieven schrijven naar iedereen die er over gaat. We gaan procedures starten bij iedereen die er over gaat. Dit is mij in 25 jaar ondernemerschap nog nooit gebeurd”, sprak De Winter via Skype. Stickers De publieksactie van de actiegroep bestond uit het uitdelen van stickers met daarop ‘I Love Sionsberg’. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan wethouders Pieter Braaksma en Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel en Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel. Zorgverzekeraar De Friesland en Zuidoostzorg hadden zich net voor de actie afgemeld en kregen de stickers daarom per post opgestuurd. “Er worden spaken in de wielen gestoken”, sprak Gerus Cornelissen van de actiegroep. “We zijn nog lang niet waar we naar toe willen groeien met Sionsberg”. Hij doelde daarmee onder andere op het terugkeren van de spoedzorg naar Dokkum. Politiek Zowel de landelijke PvdA als de SP hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de mogelijke contractbreuk van zorgverzekeraar De Friesland. Op provinciaal niveau roept de FNP verantwoordelijk gedeputeerde Schrier op om nog voor het geplande gesprek tussen De Friesland en de Sionsberg in actie te komen. De partij stelde daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De actiegroep deelde de stickers uit op de jaarmarkt in Dokkum en kreeg daar volop steun. Trendbreuk De Friesland – Achmea Via een Skype-verbinding liet zorgondernemer Loek de Winter van zich horen tijdens het persmoment. Hij was zeer verbolgen over de houding van De Friesland zorgverzekeraar. Die is met name veranderd sinds de nieuwe bestuursvoorzitter Bert van der Hoek is aangetreden. “Sindsdien is er een heel duidelijk trendbreuk zichtbaar”, liet De Winter weten. In vier etappes is de Sionsberg steeds verder uitgeknepen. Over de zogeheten ‘rode dots’ is tientallen keren overleg geweest. Dit zijn laagcomplexe operaties die prima in Dokkum gedaan kunnen worden. Over Zuidoostzorg was de Winter wel positief. “Over het Sûnenz-concept ben ik erg enthousiast. Dit past prima naast de Sionsberg”. Deur niet op slot In tegenstelling tot het faillissement, kan de deur in Dokkum dit keer ook niet zo makkelijk op slot. De gebouwen zijn door de Winter gekocht en de ondernemer stak – net als zorgverzekeraar De Friesland – miljoenen in Dokkum. Dat wordt geen volwaardig ziekenhuis, maar wel haalbaar is een breed pallet aan medische functies. De Winter besloot zijn verhaal richting de zorgverzekeraar wel positief af. “We zullen ons uiterste best doen om er met De Friesland uit te komen”, aldus de zorgondernemer. “Met stroop bereik je immers meer dan met azijn”. Sionsberg blijft open De actiegroep liet – net als stafvoorzitter Jan Leendert Brouwer – nogmaals weten dat Sionsberg ook na 1 januari 2017 gewoon open blijft. Mocht de zorgverzekeraar het contract beëindigen, dan heeft dat niet direct gevolgen. Artikel 13 (dat zorgverzekeraars verplicht om niet-gecontracteerde aanbieders grotendeels te vergoeden, red.) staat immers nog in de wet. Op 12 september gaan alle partijen met elkaar in overleg. FOTO´S JAN VAN EMPEL