ZuidOostZorg: duurzaam zorgmodel voor Noordoost Fryslân blijft prioriteit

Dokkum - Reactie ZuidOostZorg op beëindiging contract Sionsberg door De Friesland Zorgverzekeraar

DRACHTEN - Ook ZuidO0stzorg, één van de drie eigenaren en onderdeel van het bestuur van Stichting Sionsberg 2.0, heeft gereageerd op het feit dat De Friesland Zorgverzekeraar op 1 augustus heeft laten weten het contract met Sionsberg per 1 januari 2017 te zullen beëindigen. ------- Op vrijdag 29 juli hebben wij, ZuidOostZorg, een brief ontvangen van De Friesland Zorgverzekeraar waarin zij aangeeft het huidige contract met Stichting Sionsberg 2.0 op te willen zeggen. Binnen de Stichting Sionsberg 2.0 is ZuidOostZorg, samen met Cardiologie Centra Nederland (CCN) en DC Klinieken, één van de drie eigenaren en onderdeel van het bestuur. De Friesland heeft geconcludeerd dat de samenhang tussen de drie verschillende partijen niet goed tot stand is gekomen in de uitvoer van een nieuw transmuraal concept. Wij herkennen ons in het beeld dat De Friesland Zorgverzekeraar in haar berichtgeving daarover schetst. Na het faillissement van Zorggroep Pasana in 2014 is ZuidOostZorg, samen met de twee andere partijen, gevraagd om in Sionsberg een nieuw zorgconcept vorm te geven en dit op een integrale, maar vooral andere manier te doen. Hierbij zou ieder van de drie deelnemende partijen haar eigen ervaring en expertise inbrengen om dit in samenhang te integreren in een voor Nederland uniek concept: een transmuraal centrum, waarbij de huisarts als hoofdbehandelaar centraal staat en de poliklinische en diagnostische schil ondersteunend zijn. Dat Sionsberg geen traditioneel ziekenhuis meer zou worden was daarbij vanaf het begin al duidelijk. Dat bleek immers, met in het achterhoofd het faillissement van Pasana, geen duurzaam model te zijn. Binnen het samenwerkingsverband Stichting Sionsberg 2.0 is te veel de nadruk gelegd op de ontwikkeling van poliklinische zorg. Hierdoor is er door de drie partijen binnen Sionsberg onvoldoende samenhang aangebracht op het gebied van de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg in Dokkum. Het transmurale concept waarover door de drie partijen met De Friesland afspraken zijn gemaakt komt daardoor helaas onvoldoende van de grond. We wachten het voorstel van De Friesland Zorgverzekeraar af en beraden ons op het vervolg. Een duurzaam model voor een goede zorgvoorziening in de regio Noordoost Fryslân heeft daarbij onze hoogste prioriteit. Anke Huizenga, Bestuurder ZuidOostZorg