Prijs na prijs voor De Sneeker Pan

EARNEWALD - Sneek, Drachten en Stavoren na drie SKS-zeilwedstrijden in het voorlopig algemeen klassement op één rij in de voorste gelederen. De beslist unieke historische combinatie geeft aan dat de strijd om het kampioenschap dit jaar opener is dan ooit tevoren.

  Douwe Jzn. Visser van Sneek kende dinsdag vanaf de start een opvallend prettige positie: gangmaker na de sleepstart vanaf de Langesleat in Earnewȃld met startnummer één. Het loslaten van de veertien skûtsjes op de Sȃnemar bij een wispeltuurlijk zuidelijke wind betekende voor hem dat hij vrij zeilend zijn weg kon vervolgen naar de boei in de Folkertsleat. Achter hem worstelden zijn naaste belagers Stavoren, Drachten en Grou eventjes met het goed zetten van de fok. Daar achter vond een nog grotere worsteling plaats met Earnewȃld en Woudsend langdurig ‘yn ‘e ferlijering’. D’Halve Maen, Heerenveen, Langweer, Leeuwarden, Akkrum en Joure moesten knarsetandend toezien hoe de schepen voor hen linea recta naar de startboei scheerden. Zij konden alleen laverend en dus pas na extra slagen hun definitieve koers bepalen in de eerste en vaak beslissende route. Vooral het hotelpubliek genoot, met een groot televisiescherm als primeur, van het spektakel. Door ook het passeren van de veertien skûtjes van het smalle Sigersdjip richting Langesleat ontging haar niets. De spanning was te snijden op het moment dat Jeroen Pietersma van Drachten in de tweede omgang Stavoren inhaalde. Tot op enkele tientallen meters voor de finish kreeg Sneek feitelijk alleen van hem geduchte concurrentie. In het zicht van de finish moest Pietersma in tegenstelling tot De Sneeker Pan nog eenmaal door de wind. Dat nadeel kon hij niet wegmasseren. Auke de Groot van Stavoren zeilde eveneens een puike wedstrijd door zich blijvend in de voorhoede te nestelen. Hij zakte weliswaar een enkele positie, maar hield zich goed staande voor een plaats op het erepodium. De eindstrijd kreeg voor zowel Stavoren als Grou even een oververhitte gloed door wederzijdse protesten. Vlak voor de finish besloten beide schippers het rode doek weer uit het want te ontknopen, zodat het niet leidde tot een zaak voor de protestcommissie met een onwisse uitkomst. ‘Man of the match’ werd ongetwijfeld de doorgewinterde schipper Berend Mink van d’Halve Maen uit Drachten. Hij startte als twaalfde en kwam in de eerste route als achtste door het Sigersdjip. Na de in totaal drie routes liep hij als vierde binnen. Opmerkelijk was ook dat Lodewijk Hzn. Meeter van Huizum zijn positie als zesde in de startvolgorde wist vast te houden. Veelvuldig is hij in de achterhoede te vinden, zodat ook dit accent een opener kampioenschap inluidt. Een dag eerder voer hij bovenop Earnewȃld met een kapotte opsteker als gevolg. “Wy ha oant midden yn ‘e nacht oan it laskjen west om de saak wer foar elkoar te krijen”, gaf de bemanning dinsdag te kennen. Dat nachtwerk leverde de voldoening op van een veilige plaats in de voorhoede van de middenmoot.   Dagklassement derde SKS-wedstrijd: 1. Sneek, Douwe Jnz. Visser; 2. Drachten, Jeroen Pietersma; 3. Stavoren, Auke de Groot; 4. Drachten, d’Halve Maen Berend Mink; 5. Grou, Douwe Azn. Visser; 6. Huizum, Lodewijk Meeter; 7. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 8. Joure, Dirk Jan Reijenga; 9. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 10. Langweer, Johannes Meeter; 11. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 12. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 13. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 14. Heerenveen, Alco Reijenga.   Voorlopig algemeen klassement, na aftrek van de slechtste wedstrijd: 1. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 1,8; 2. Drachten, Jeroen Pietersma, 2,9; 3. Stavoren, Auke de Groot, 7; 4. Akkrum,. Pieter Ezn. Meeter, 7; 5. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 8; 6. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 10; 7. Grou, Douwe Zn. Visser, 12; 8. Langweer, Johannes Hzn. Meeter, 12; 9. Drachten, d’Halve Maen, 14; 10. Heerenveen, Alco Reijenga, 14; 11. Joure, Dirk Jan Reijenga, 16; 12. Huizum, Lodewijk Meeter, 16; 13. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter, 21; 14. Woudsend,  Teake Klaas van der Meulen, 25. (Tekst: Jelle Raap/Foto’s: Pier v.d. Heide)