Dagprijs voor Jeroen Pietersma daadkrachtige opmaat teamwerk

GROU - Voor de eerste keer heeft schipper Jeroen Pietersma met zijn bemanning van het Drachtster skûtsje zaterdag de SKS-openingswedstrijd op Grou met stip op zijn naam geschreven. “Fantastysk. Gewoan fantastysk”, juichte de schipper. ,,Ek as bemanningslid haw ik noait earder in wedstriid op Grou wûn.”

De klinkende overwinning schrijft hij toe aan de intensieve trainingen die aan het nieuwste zeilseizoen zijn voorafgegaan. “Wy ha folle doelmjittiger dwaande west. In oerwinning is dan in preemje foar de hiele ploech, want wy sile mei syn allen. It is en bliuwt teamwurk”. Als schipper sinds officieel eind 2013 boekte hij zijn eerste dagzege in 2014 bij de wedstrijd op Stavoren. Toentertijd gaf hij al te kennen dat het skûtsje De Twee Gebroeders een ziel kent. “Dit jier ha wy mei de hiele ploech wat in oare wei ynsloen. Der moat wolris in kear wat feroaring komme en as dit der dan útkomt, is dat gewoanwei geweldich”. De wedstrijd, met ditmaal een start vanaf de Pikmar bij een lichte en soms ruimende noordwestelijke wind, kende van meetaf aan een heroïsch karakter. In het eerste opgaande rak slaagde Jeroen er nipt in voor zijn broer Gerhard als schipper van Earnewȃld de hoge boei te ronden. De Earnewȃldsters zouden in de totaal twee routes af en toe stuivertje wisselen met de Lemsters. Op de valreep wist Albert Jnz. Visser van Lemmer zijn schip voor Earnewȃld over de finishlijn te scheren. Bijzonder verdienstelijk zeilde ook Stavoren met naast schipper Auke de Groot adviseur en oud-schipper Pieter Brouwer. De Groot bleef zijn vierde positie over het hele traject ferm vasthouden. Hoewel achterin de middenmoot bij de start pakte Pieter Lzn. Meeter van Akkrum bij een gedurfde boeironding na het eerste opgaande rak een vijfde plaats. Protesten bleven hierbij en ook bij het verdere verloop van de wedstrijd uit. Merkwaardigerwijs schiftte de vloot zich al na de eerste route met Langweer en Sneek nog net bij de eerste zeven. De tweede route werd vanwege de lange zeiltijd over het eerste traject ingekort. Achterin vocht Leeuwarden zich als enige valse starter naar voren. Vlak voor de fatale start hanteerden de hoofdstedelingen een putsemmertje aan een touw als rem. Bij een toen nog leuke bries bleek dat net geen probaat middel te zijn. De dagkampioen van vorig jaar, Douwe Azn. Visser van Grou, had Leeuwarden al voor de eerste boeironding ingehaald. In de slotronde klom Grou soms vijf posities, zakte daarna bij een afflauwende wind af om vervolgens opnieuw een klim te maken. Grou liep uiteindelijk als negende binnen. De grootste klim kwam op naam van Dirk Jan Reijenga van Joure: veertiende bij de eerste boeironding en achtste bij binnenkomst. Zijn groei in de wedstrijd was kenmerkend voor het karakter in de strijd waarbij hij als enige met de vaarboom zich uit een netelige positie in de onderwal moest bevrijden. Woudsend bleef met vervangend schipper Klaas van der Meulen in plaats van zijn neef Teake Klaas zich in de achterhoede nestelen. Uitslag openingswedstrijd op Grou: 1. Drachten, Jeroen Pietersma; 2. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 3. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 4. Stavoren, Auke de Groot; 5. Akkrum,. Pieter Ezn. Meeter; 6. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 7. Langweer, Johannes Hzn. Meeter; 8. Joure, Dirk Jan Reijenga; 9. Grou, Douwe Azn. Visser; 10. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter 11. Heerenveen, Alco Reijenga; 12. Drachten, Berend Mink; 13. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter; 14. Woudsend, vervangend schipper Klaas v.d. Meulen (Foto’s: Pier v.d. Heide/Jelle Raap)