Kaatsklassieker Dongeradeelpartij trekt meer dan 100 kaatsers

ANJUM - Kaatsklassieker 'De Dongeradeelpartij' werd afgelopen zaterdag gekaatst in Anjum voor zowel de jeugd en de senioren. Meer dan 100 kaatsers hadden zich voor deze partij aangemeld.

Om 9.00 uur ging de jeugd van start in zes verschillende categorieën. In elke categorie werd minimaal drie keer gekaatst in het ochtendzonnetje op een prachtig strak veld. Rond 13.00 uur viel de laatste slag bij de jeugd en werden de prijzen verdeeld. De federatie zelf sponsorde deze partij met als prijzen enveloppen met inhoud. Bij de jongens waren vier parturen, dat betekende dat er in poules moest worden gekaatst. Het partuur van Gerrit Dijkstra, Siebe Feenstra en Jorick van der Hoek won alle drie de partijen en kwam als winnaar uit de bus. De lijst van de schooljongens was iets uitgebreider, hier waren zes parturen. Er werd gekaatst volgens het Belgisch systeem: er moest door ieder partuur drie keer worden gekaatst . Na drie partijen waren er twee parturen met de volle winst, zodat de tegeneersten de doorslag moesten geven. Partuur zes had twee minder tegeneersten en zodoende werden Almer Zijlstra en Simon Jan Dijkstra de winnaars. De schoolmeisjes waren vertegenwoordigd met vier parturen en moesten dus ook net als bij de jongens drie keer kaatsen. Er was een partuur met de volle winst en zo gingen Christine Spijksma, Petra Feenstra en Thirza Hellinga met de kransen naar huis. Ook op de lijst van de pupillen jongens vier parturen. Hier was na drie keer kaatsen ook een partuur met de volle winst. Dit was het partuur van Jan Bandstra, Lars Hoekstra en Daniel Wouda, die dus verdiend de eerste prijs binnen haalden. De pupillenmeisjes waren verdeeld over twee poules met in poule A vijf meisjes en in poule B vier meisjes. Er was dus zo geloot dat ze elke omloop weer een andere maat hadden. Na drie keer kaatsen kwamen in poule A Elisabeth Schregardus en in poule B Nynke de Vries als winnaar naar voren. Bij de welpen jongens/meisjes hadden zich in totaal achttien kinderen opgegeven, wat resulteerde in een mooie lijst van acht parturen van zowel twee en drietallen. Er werd hier gekaatst met een winnaars- en verliezersronde. Aan het begin van de middag mocht het partuur van Suzanna Allema en Tsjisse Bruinsma zich als winnaars de kransen om laten hangen. Uitslagen jeugd: Jongens 1e prijs: Gerrit Dijkstra,Siebe Feenstra en Jorick van der Hoek 2e prijs: Gerwin Dijkstra,Hendrik W vd Vorst en Klaas Johan Koree Schoolmeisjes 1e prijs: Christine Spijksma,Petra Feenstra en Thirza Hellinga 2e prijs: Janna vd Kooi,Lysanne Koree en Sjoke vd Vorst Schooljongens 1e prijs: Almer Zijlstra en Simon Jan Dijkstra 2e prijs: Germer vd Weg,Frans Postmus en Marco Wouda Pupillenmeisjes Poule A  1e prijs : Elisabeth Schregardus 2e prijs: Klasina Hovinga Poule B 1e prijs : Nynke de Vries  2e prijs: Geertje Bijlsma Pupillenjongens 1e prijs: Jan Bandstra,Lars Hoekstra en Daniel Wouda 2e prijs: Johan Sipma,Jan de Hoop en Dennis Hovinga Welpen 1e prijs winnaarsronde: Suzanna Allema en Tsjisse Bruinsma 2e prijs winnaarsronde: Albert Vogel en Martijn Mossel 1e prijs verliezersronde: Keije vd Kooi en Mient Schregardus Senioren De senioren gingen om 14.00 uur los en werden verdeeld over drie categorieën. De dames speelden met vier parturen, heren A-klasse met vier parturen en heren B-klasse met tien parturen waaronder twee tweetallen. Bij de dames werd er drie keer gekaatst en waren er na twee omlopen twee parturen met de volle winst zodat de derde partij uitsluitsel moest brengen. Na een spannende 'finale' (5-5 6-0) kwamen Margriet Wijtsma, Hilde Seepma en Metsje Zijlstra als winnaressen uit de bus. Bij de heren A waren Wiebe Dijkstra,Meindert Jansma en Wiebe Wessel Bos op dreef. Zij versloegen al hun concurrenten met ruime cijfers en werden dus verdiend winnaar. De partij van de heren B was het 'dreegst' van allemaal want om circa 20:30 uur viel hier pas de laatste slag. In de winnaarsronde trokken oudgedienden Jelle Visser en Renze Stiemsma samen met jongeling Jan Jippe Holwerda aan het kortste eind. In de verliezersronde won het partuur, dat was begonnen als tweetal en eindige als drietal, Klaas Veenstra, Frederik Dijkstra en Jan Pieter Hovinga (bijgeloot). De prijsuitreiking werd rond 21.00 uur verzorgd door het federatiebestuur. Speciale dank ging uit naar de sponsor Menno Hoekstra Slagerij en de vrijwilligers, het bestuur van de kaatsvereniging en Klaas Thomas uit Anjum voor deze geslaagde kaatsdag. A klasse 1e prijs: Wiebe Dijkstra, Meindert Jansma en Wiebe Wessel Bos 2e prijs: Wieger Nutte Visser, Jan Jacob Klimstra en Germ Hein Wijtsma B klasse winnaarsronde 1e prijs: Jelle Visser,Renze Stiemsma en Jan Jippe Holwerda 2e prijs: Waatze de Vries, Sjoerd Sonnema en Siemen Zeilinga 3e prijs: Douwe Wierstra, Johan Dijkstra en Magchiel Faber B klasse verliezersronde 1e prijs: Klaas Veenstra, Frederik Dijkstra en Jan Pieter Hovinga 2e prijs: Johan Boersma, Sytze Aagjes en Hendrik Jan de Haan Dames 1e prijs: Margriet Wijtsma,Hilde Seepma en Metsje Zijlstra 2e prijs: Anke Mollema, Esther Turkstra en Johanna Bos