Negatief zwemadvies strand Brilduiker en waarschuwing strand Meerkoet Lauwersmeer

LAUWERSOOG - Voor het strand Brilduiker ( in de volksmond hondenstrandje) aan het Lauwersmeer geldt een negatief zwemadvies en voor het strand Meerkoet aan het Lauwersmeer geldt een waarschuwing voor de zwemmers vanwege blauwalg. De provincie gaat borden plaatsen om zwemmers hierover te informeren.

Negatief zwemadvies Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalgen in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. In het geval van een negatief zwemadvies is de concentratie blauwalgen hoger en bestaat ook een groter risico voor de volksgezondheid. Controle zwemlocaties De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. Meer informatie Algemene informatie en het laatste nieuws over zwemwaterlocaties is te vinden op onze zwemwaterkaart en www.zwemwater.nl. Voor smartphones is een speciale app beschikbaar. Voor informatie over gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD.