Willem Wouda nieuwe directeur-bestuurder Stichting ROOBOL

BUITENPOST - Willem Wouda is per 1 juli de nieuwe directeur-bestuurder van stichting ROOBOL.

Wouda is sinds 1989 werkzaam bij stichting ROOBOL, eerst als leerkracht en later als directeur van obs It Holdersnêst in Harkema en obs It Skriuwboerd in Surhuisterveen. Het afgelopen schooljaar heeft hij de functie van voorzitter College van Bestuur a.i. bekleed. Binnen deze functie was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL is blij met de aanstelling van Willem Wouda: ,,Willem Wouda is een leider, die verbindt en een boegbeeld is voor ROOBOL, met een hart voor goed openbaar primair onderwijs in de regio Noord-Oost Friesland.” ROOBOL biedt kwalitatief goed kleurrijk basisonderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. aan ongeveer 1680 leerlingen op dertien scholen. Dagelijks zetten 160 medewerkers zich in voor 'samen leren en samen ontwikkelen’.