GGD Fryslân en Lifelines bundelen Friese gezondheidsgegevens

Sneek - GGD Fryslân en Lifelines gaan hun onderzoeksgegevens over de gezondheid van Friese inwoners bundelen. ,,Daarmee willen we een beter beeld krijgen van de gezondheid in Fryslân,” aldus Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân. Lifelines en GGD Fryslân ondertekenden hiervoor op 15 juni 2016 een samenwerkingsovereenkomst.

Zowel GGD Fryslân als Lifelines doen structureel onderzoek naar de gezondheid van Friese inwoners. GGD Fryslân doet dat o.a. via doorlopende gezondheidsonderzoeken onder de Friese jeugd, 4-jaarlijkse gezondheidsmonitoren van 0-100 jaar en onderzoeken naar het gebruik van genotmiddelen. Lifelines is in december 2006 gestart als grootschalig bevolkingsonderzoek onder ruim 165.000 inwoners van Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). In dit onderzoek worden deelnemers uit drie generaties minimaal 30 jaar gevolgd om inzicht te krijgen in hoe mensen gezonder oud worden en in de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en verloop van chronische ziekten. Ruim 60.000 Friezen doen hier aan mee. De onderzoeksgegevens over gezondheid gaan GGD Fryslân en Lifelines nu combineren, waarbij de anonimiteit van de deelnemers wordt gegarandeerd. “We willen graag dat de Lifelinesdata ook actief gebruikt worden voor het verbeteren van de gezondheid van de Noord-Nederlandse en dus ook de Friese bevolking,” stelt Saakje Mulder, directeur van Lifelines. ,,Al deze gegevens geven gezamenlijk een nog beter beeld van de gezondheid van de Friezen dan afzonderlijk.” De Graaf vult aan met een concreet voorbeeld: ,,In de toekomst zal de groep ouderen bijvoorbeeld alleen maar toenemen. Hoe meer we weten over de gezondheid van Friese ouderen, hoe beter we daarop kunnen inspelen met bijvoorbeeld activiteiten of voorzieningen waarmee zij fit en vitaal kunnen blijven.”