Volop bedrijvigheid aan de Mokselbankwei in Moddergat

MODDERGAT - Waar vanaf oktober 2015 al gewerkt wordt op NAM-locatie Moddergat aan de Mokselbankwei, was het op donderdag 19 mei extra druk. Deze ‘extra’ drukte werd veroorzaakt door leerlingen van Het Kompas uit Paesens-Moddergat en de Foeke Sjoerd Skoalle uit Oosternijkerk. Puzzels, zandsteen, zout en een aardgasquiz vormden onderdeel van een gastles, die de leerlingen kregen van NAM.

Decor van de gastles was het Garnalenfabriekje in Moddergat. Als afsluiting van de gastles werd een bezoek aan de ‘echte’ locatie in Moddergat gebracht. Degene die verantwoordelijk is voor de locatie, wist vele vragen te beantwoorden. Op de vraag wat de grote kraan op locatie doet bijvoorbeeld, was het antwoord: ,,Aan de kraan hangt een buis met een camera. Deze camera laat zien hoe de buizen tot op een diepte van zeker vijf kilometer er van binnen uit zien. Zo controleren we onder andere de veiligheidskleppen." ’s Avonds bracht buurtvereniging De Marren uit Aalsum eveneens een bezoek aan de locatie. De belangstellende buren lieten zich informeren over de torens die men een lange tijd op locatie heeft zien staan en de werkzaamheden die op het moment uitgevoerd worden. Tussen september 2015 en eind februari 2016 heeft NAM twee boring uitgevoerd op locatie Moddergat. In deze periode zijn twee gasputten geboord. De nieuw geboorde putten worden op het moment geschikt gemaakt om het gas vanuit het gasveld te kunnen winnen. Wellicht is er af en toe een grote vlam te zien. Er is dan geen brand, maar de leiding moet zo nu en dan schoon geblazen geworden. Dit gebeurt door middel van het afblazen van ‘nat’ gas. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden. De noodzakelijke transporten en het eventuele afblazen van gas zal zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Gedurende de werkzaamheden zijn extra transporten nodig om het materieel van en naar de locatie te brengen. Deze maken gebruik van dezelfde vastgestelde rijroutes als gedurende de boring. Voor vragen of informatie over onze werkzaamheden kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met de heer J. Dekker van NAM op telefoonnummer 0592-368320. Buiten kantooruren is de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592-364000 te bereiken.