Solarfields heeft beste plan voor Sinnegreide Achtkarspelen

BUITENPOST - Het plan van ontwikkelaar Solarfields, voor de realisatie en exploitatie van een Sinnegreide (zonneweide) bij Buitenpost, is als beste beoordeeld. Met de partij uit Groningen gaat Achtkarspelen verder in gesprek over het aangaan van een overeenkomst, de nadere uitwerking en communicatie.

Geïnteresseerde marktpartijen konden zich tot 4 mei, 12.00 uur inschrijven voor het project. In totaal deden dertien partijen mee. De plannen zijn beoordeeld door een commissie van zes deskundigen, volgens een vooraf vastgestelde puntentelling. De commissie vindt het een doelmatig en rustig plan, dat op een goede manier landschappelijk wordt ingepast en een aantrekkelijke plek realiseert. Er wordt een vrij toegankelijke fruitboomgaard gerealiseerd met picknickplaats, bloemenweide en bijenkasten. Participatie van inwoners en duurzaamheid De plannen van Solarfields voorzien in de mogelijkheid dat inwoners van Achtkarspelen kunnen participeren in de Sinnegreide. Er is sprake van financiële participatie door obligaties en een gebiedsfonds. Het gebiedsfonds wordt samen met inwoners van Achtkarspelen vormgegeven. Ook op het gebied van duurzaamheid scoort het plan hoog: met een opgesteld vermogen van ruim 10 MWp levert de Sinnegreide stroom voor ca 3.000 huishoudens. ,,Wy binne wer in stapke tichter by in duorsume takomst foar de mienskip", aldus wethouder Marten van der Veen. Vervolg Voor de uiteindelijke realisatie van de Sinnegreide is nog een aantal stappen te nemen. Voor het plan wordt een vergunning aangevraagd door Solarfields en vervolgens wordt een SDE+ subsidie aangevraagd. Als dit rond is kan het plan gerealiseerd worden. Achtkarspelen blijft eigenaar van de grond en verhuurt deze aan Solarfields. Deze is verantwoordelijk voor zowel de realisatie van de zonnepanelen en bijbehorende infrastructuur, als de landschappelijke inpassing en het onderhoud hiervan. Sinnegreide De Sinnegreide is een veld vol zonnepanelen die stroom opleveren. Die stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd met een aansluiting op het regelstation van netbeheerder Liander. De stroom gaat dus niet rechtstreeks naar de woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elektriciteitsgebruik van de inwoners. De Sinnegreide komt in een weiland naast bedrijventerrein ‘De Swadde’ in Buitenpost. Daar ligt een stuk land van 17 hectare, waarvan 12 hectare beschikbaar is voor de Sinnegreide. De overige 5 hectare blijft beschikbaar voor andere ontwikkelmogelijkheden. Zie voor actuele informatie www.achtkarspelen.nl/sinnegreide