Liggers brug Kollum geplaatst

Dokkum - De naam voor de nieuwe brug is 'Meckamabrêge'.

KOLLUM - De eerste liggers voor de brug in de Tochmalaan te Kollum zijn geplaatst. Op 13 mei zijn de onderdelen in de voor Kollum en omgeving belangrijke verbindingsweg geplaatst. De brug is eind januari 2016 gesloopt. De 24 liggers zijn gemaakt door het bedrijf Romein Beton uit Dodewaard. De kraanmachinist van het bedrijf KTF uit Harlingen kreeg hulp bij de plaatsing van de eerste ligger. Naast wethouder Jelle Boerema waren bestuursleden van Plaatselijk Belang Kollum en bewoners van woonzorgcentrum Meckama State aanwezig om te assisteren. Ook werd de naam van de brug onthuld. Twee bewoners van Meckama State, de heren Klaas de Waay en Hylke Lyklema, trokken een vlag van de in het beton gedrukte naam: Meckamabrêge. Wanneer alle 24 liggers geplaatst zijn, volgen er nog diverse werkzaamheden zoals beton storten, asfalteren, de weg ophogen, grondwerkzaamheden en fietspaden aanleggen. De verwachting is dat de nieuwe brug eind juli 2016 klaar zal zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd. Foto’s: Sake Beerstra