800 ijsjes over de toonbank tijdens Schoolkorfbaltoernooi 2016

TWIJZEL - De ijsjes waren niet aan te slepen tijdens het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, georganiseerd door K.V. Olympia in Twijzel, op woensdag 11 mei. Maar liefst 800 ijsjes gingen er gedurende de hele dag over de toonbank. Omdat het korfbaltoernooi dit jaar de voor 25ste keer onder de vlag van de KNKV werd georganiseerd, waren er deze editie een aantal bijzonderheden.

Er werd onder meer een lunch georganiseerd voor alle vrijwilligers en andere genodigden door Glinstra State in Bergum. SKT-lid Wietze Veldman en de burgemeester van Achtkarspelen, meneer Gebrandy, openden na de lunch op feestelijke wijze het toernooi. Na de opening bereidden alle deelnemende kinderen zich met sprookjesfiguren Droesem de Draak, Tati de toffe Toverfee van de sprookjescamping uit Hardenberg en gymjuf Hinke van der Zwaag alvast voor op het toernooi. Er werd gedanst en geswingd om alle spieren warm en los te krijgen. De jongste jeugd van de Oanrin in Twijzel was ondertussen bezig met zaklopen, blikgooien en nog veel meer leuke spelletjes. Na afloop werden ze beloond met een echt korfbaldiploma en vaantje. De rest van de basisschoolkinderen ging strijdlustig van start met de wedstrijdjes. Uit elke poule kwamen kampioenen naar voren. De eerste prijswinnaars mochten een beker in ontvangst nemen. Voor de groepen 3 en 4 waren dit de volgende scholen: De Wâldiik groep 3/4, de Mienskip groep 3/4, It Holdersnêst 2 groep 3/4, de Claercamp groep 3/4, de Wynroas 2 groep 3/4, Fjouwerhoeke 1 groep 3/4 en Johannes Looijenga skoalle 2 groep 3/4. De twee laatst genoemde scholen gaan naar het provinciale schoolkorfbaltoernooi. De scholen voor groep 5 en 6 zijn: Prof. Casimir 4 groep 5/6, de Lichtbron 2 groep 5/6, de Wrâldpoarte 2 groep 5/6, de Hoekstien groep 5/6, de Wrâldpoarte 3 groep 5/6, it Skriuwboerd 1 groep 5/6, de Reinbôge 1 groep 5/6, de Wynroas 1 groep 5/6, de Fjouwerhoeke 1 groep 5/6, Prins Bernhardschool 1 groep 5/6, Op De Hoogte 1 groep 5/6, Op de Hoogte 2 groep 5/6, Prins Bernhardschool groep 5/6, Prof. Casimir 2 groep 5/6, De Wynroas 1 groep 5/6 en Op de Hoogte 1 groep 5/6. De laatste twee genoemde scholen gaan naar het provinciale schoolkorfbaltoernooi. De scholen voor groep 7/8 zijn: De Wynroas groep 7/8, de Hoekstien 2 groep 7/8, Prins Bernhardschool 2 groep 7/8, de Oanrin 1 groep 7/8, It Skriuwboerd 2 groep 7/8, de Merlettes 2 groep 7/8, Johannes Looijenga skoalle groep 7/8, de Lichtbron 1 groep 7/8, De Wrâldpoarte 1 groep 7/8, Fjouwerhoeke groep 7/8. De Fjouwerhoeke groep 7/8 en it Holdersnêst 1 gaan naar het provinciale schoolkorfbaltoernooi. Alle kinderen namen een prachtig vaantje mee naar huis. De organisatie ziet terug op een zeer geslaagde zonovergoten korfbalmiddag.