Op platte kar van boer Hania de natuur in

WESTERGEEST - Leerlingen en onderwijzend personeel van groep 6, 7 en 8 van CBS de Bining uit Westergeest togen dinsdagmiddag 10 mei op de fiets naar Activiteitenboerderij De Hammerslag in Westergeest. Voor de vierde keer organiseerde de Vogelwacht van Westergeest - Triemen, in samenwerking met de school, vanuit hier een natuurexcursie.

Het doel van de excursies is om de kinderen dichter bij de natuur te brengen. Na de fietstocht vanuit de school kregen een kleine 40 kinderen een film over de natuur te zien, als voorbereiding op wat er die middag zoal te zien zou zijn. Deze werd door Rinse de Jager getoond op een groot scherm. Daarna konden de kinderen hun meegenomen lunch opeten. Een aantal kinderen hielp boer Hania nog even met het sjouwen van pakken stro voor op de wagen, waar de kinderen en drie leerkrachten en de mensen van de Vogelwacht op plaats konden nemen. Onder zomerse omstandigheden kon de tocht met trekker en wagen beginnen en de kinderen hebben onderweg veel kieviten, grutto’s, jonge hazen, scholeksters, eenden en meer kunnen waarnemen. De trekker reed met de platte kar langs de nesten van kieviten, grutto’s en tureluur, die door de Vogelwacht met stokken waren afgezet. Om de vogels zo veel mogelijk met rust te laten bleef iedereen zoveel mogelijk op de wagen zitten . Ook was er een nest van de tureluur, maar bij een dergelijk nest groeit het gras er mooi overheen, dus waren de eieren niet te zien. Tevens lag er een jonge kievit in een nestje. Derk van der Kloet vertelde onderweg steeds iets over de natuur van vroeger en nu. Ook werd uitgelegd wat plasdras is. De boeren houden het waterpeil op een dergelijk stuk land erg hoog. Hierdoor komt er veel meer voedsel voor de vogels in de grond, zoals wormen en torren. Dit trekt de vogels weer aan. Vroeger waren de kinderen veel meer in de landerijen te vinden dan tegenwoordig. Het kievitseieren zoeken is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd. Het bestuur van de Vogelwacht vertelde, dat er veel 'rovers' in de landerijen zijn te vinden, waardoor mede de weidevogelstand achteruit gaat. Al met al was het een leerzame middag voor iedereen. Bij de Hammerslag aangekomen kregen de kinderen nog een ijsje en konden ze beginnen aan de terugreis naar de school.