Winnaars loterij krijgen hoofdprijs uitgereikt

DOKKUM - De laatste trekking van de loterij 'Sta voor de Bonifatiustoren' heeft, onder toezicht van notaris Hellema uit Dokkum, op 27 april plaats gevonden. De hoofdprijs, een Volkswagen Up, is gewonnen door Rennie Veenstra en Sjoerd Hania. Pastoor Paul Verheijen en Gert Oonk, secretaris van de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum, zagen er op toe dat op de sleutels maandag 9 mei door Arjen Kingma van Auto Bourguignon aan de winnaars overhandigt werden.

Tien maanden lang zijn er iedere maand mooie prijzen verloot onder de deelnemers, die als doel heeft geld in te zamelen om de restauratie van de toren van de Bonifatiuskerk van Dokkum mogelijk te maken. Inmiddels is met de restauratie van de toren een begin gemaakt. Omdat de Rooms Katholieke parochie zelf onvoldoende financiële middelen heeft om de kosten van de op dit moment noodzakelijke restauratie te dragen en om op langere termijn de kerk voor Dokkum te behouden, werd vorig jaar de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum opgericht. De stichting organiseerde afgelopen jaar een crowdfunding om de restauratie van de toren mogelijk te maken. Daarbij werd zo’n 35.000 euro opgehaald door giften van particulieren en bedrijven, door het organiseren van een grote verloting en door een actie gericht op de bezoekers van de expositie van Jan Kooistra in de kerk. Samen met de bijdrage van een aantal fondsen, de subsidies van de provincie Fryslân en het rijk én de eigen gelden van de parochie, is er nu voldoende financiële ruimte om met het werk te starten. De komende tijd zal er gekeken worden wat nodig is om het voor Dokkum zo beeldbepalende gebouw ook op langere termijn te behouden. Uit de aanbesteding die heeft plaatsgevonden bij de restauratiebedrijven in de regio, kwam bouwbedrijf van der Werff uit Dokkum als laagste uit de bus. Stichting Behoud Bonifatiuskerk is blij dat hiermee ook een kleine bijdrage geleverd kan worden aan de werkgelegenheid in de regio. Om de totale kosten zo laag mogelijk te houden, wordt het herstel van de toren gecombineerd met noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw. De werkzaamheden kosten in totaal een kleine €200.000.