Voedselbank Dongeradeel ontvangt ‘Certificaat Voedselveiligheid’

DOKKUM - Voedselbank Dongeradeel heeft op 19 april jl. het ‘Certificaat Voedselveiligheid’ van Sensz B.V. ontvangen. Dit certificaat wordt uitgereikt zodra een Voedselbank voldoet aan het ‘Handboek Voedselveiligheid’ welke de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft opgesteld.

Voedselbank Dongeradeel voorziet 200 cliënten (twee)wekelijks van een voedselpakket. Het is van belang dat de levensmiddelen in deze pakketten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is getoetst door Sensz B.V., gespecialiseerd in de naleving van (controle) voedselveiligheid. Sensz heeft de locatie bezocht, geïnspecteerd en goed bevonden. Voedselbank Dongeradeel ontving het eindcijfer 8,9. Het team vrijwilligers van de Voedselbank werkt dagelijks hard om zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan en zeker te zijn dat de levensmiddelen die worden uitgegeven aan de eisen voldoen. Het certificaat Voedselveiligheid wordt uitgereikt wanneer een schoolcijfer 6 of hoger is behaald, bij een norm van 80%. Na afloop van iedere audit ontvangt de betreffende Voedselbank een rapportage waarin de score wordt vermeld en de eventuele verbeterpunten zijn opgenomen. De audit heeft uitgewezen dat de Voedselbank voldoet aan de gestelde eisen en daarmee bewijst Voedselbank Dongeradeel de voedselveiligheid zeer serieus te nemen. Het certificaat is dan ook een beloning voor het werk wat is verricht en vormt een aanmoediging om de werkwijze voort te zetten en te verbeteren.